Alternativt urval

Varje universitet eller högskola kan fördela upp till en tredjedel av platserna till en utbildning utifrån kriterier som de själva beslutat om. Högst 1/3 av platserna går till alternativt urval.

Urvalsprover eller intervjuer

Grunden för det här urvalet kan vara ett utbildningsspecifikt urvalsprov, specifik arbetslivserfarenhet eller andra sakliga omständigheter. Det framgår i så fall vid respektive utbildning vilka meriter du ska skicka in och var du ska skicka dem. 

I enstaka fall kan universitetet eller högskolan göra undantag från de urvalskriterier som beskrivs här. Är du osäker på vad som gäller, ta kontakt med universitetet eller högskolan du vill söka till.

Senast uppdaterad: 22 februari 2022