Högskoleprovet

Du som har ett högskoleprovsresultat deltar i provurvalet, som brukar förkortas HP i antagningsbeskedet och på andra ställen. Minst 1/3 av platserna går till dem som gjort högskoleprovet.

Provurval – HP

För att delta i provurvalet måste du vara behörig till den eller de utbildningar du söker. Du ska alltså ha de förkunskaper som krävs.

Ditt provresultat får vara max åtta år gammalt och du måste ha fått lägst 0,05 poäng. 

Högskoleprovet ger inte behörighet

För att du ska kunna konkurrera om en plats med ditt högskoleprovsresultat måste du också kunna visa att du har rätt förkunskaper; att du är behörig.

Är du inte behörig till de utbildningar du söker, kommer du inte att prövas i provurvalet.

Grundläggande behörighet

Om du inte har någon avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, kan du ändå få grundläggande behörighet utifrån den kompetens du skaffat dig via arbete, föreningsliv, genomgången personalutbildning och så vidare, genom att ansöka om prövning utifrån reell kompetens. Läs mer under En annan väg.

Utöver den grundläggande behörigheten måste du också kunna styrka kunskaper i särskild behörighet.

Ett högskoleprovsresultat ökar chanserna

Du som är behörig i kraft av din gymnasieutbildning, kan öka dina chanser att bli antagen genom att göra högskoleprovet. Beroende på om du kompletterat eller inte kan du delta i flera urvalsgrupper. Läs mer under Platsfördelning och urval.

UHR ansvarar för provet

Det är Universitets- och högskolerådet som ansvarar för högskoleprovet. Information om provet finns på UHR.se. Du kan också vända dig till närmaste universitet eller högskola.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024