Akademiska poäng

I urvalsgruppen Akademiska poäng prövas du utifrån dina högskolemeriter.

Akademiska poäng

Urvalsgruppen kan också ha andra namn, som Högskolepoäng eller förkortningen AP. I urvalsgruppen räknas hur många högskolepoäng du har i avslutade, godkända kurser.

Om den utbildning du är intresserad av använder Akademiska poäng så brukar det framgå av kursbeskrivningen här på Antagning.se och på universitetets eller högskolans webbplats.

Ofta finns det en övre gräns för hur många högskolepoäng som räknas. Vanliga gränser är 165 hp eller 225 hp. 

Sista kompletteringsdag för akademiska meriter

Varje lärosäte bestämmer själva om meriter lästa fram till sista kompletteringsdag ska räknas med i meritvärdet eller inte. De allra flesta universitet och högskolor räknar bara med meriter som har avslutats till och med sista anmälningsdag. Kontakta universitetet eller högskolan om du vill veta mer om sista kompletteringsdag för akademiska meriter.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2021