Vid lika meritvärde

Hur platserna ska fördelas när två eller flera sökande har samma meritvärde varierar mellan utbildningarna. För det mesta använder högskolorna sig av lottning.

Lottning, prov eller intervju

Vid lika meritvärde används lottning eller något av skiljekriterierna prov eller intervju. Universitetet eller högskolan kan också besluta om att använda prov eller intervju före lottning.

Hur går lottningen till?

Lottningen går till så att de sökande får ett slumpmässigt könummer för varje sökt utbildning i databasen inför antagningen.

Vid lottningen tas ingen hänsyn till var du har satt utbildningen i din anmälan. Du kan alltså få ett "sämre" könummer till ditt förstahandsval än till utbildningar du satt längre ner.

Senast uppdaterad: 23 mars 2020