Betygsurval

Bland de sökande som har gymnasiebetyg eller studieomdöme görs urvalet i tre grupper, betygsgrupp I, betygsgrupp II, och folkhögskolegruppen. Vilken grupp du prövas i hänger ihop med din utbildningsbakgrund. Minst 1/3 av platserna går till betygsgruppen.

Platsfördelning och justering mellan grupperna

Platserna i betygsurvalet, den röda delen av bilden här under, fördelas i tre steg:

1. I det första steget räknas betygsgrupp I (BI) och betygsgrupp II (BII) som en grupp, betygsgruppen. Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen (BF).

2. I det andra steget fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i BI och BII.

3. I nästa steg minskas platserna i BII med en tredjedel. De platserna förs över till BI.

Här ingår du som söker på ditt betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och som inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Du som har en utländsk gymnasieutbildning och har kompletterat för att bli grundläggande behörig ingår också i den här gruppen. För dig med IB- eller EB-examen gäller andra regler.

I betygsgrupp I ingår du som är behörig och har:

 • gymnasieexamen/slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasieskolan
 • gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning där minst 2/3 av gymnasiepoängen är från vuxenutbildningen
 • samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning som uppfyller villkoren för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010
 • avgångsbetyg från gymnasial vuxenutbildning
 • avgångsbetyg/ motsvarande från äldre svensk gymnasial utbildning
 • betyg från en avslutad utländsk gymnasieutbildning
 • diplom från utbildning som leder till en European Baccalaureate (EB) eller International Baccalaureate (IB)
 • yrkesexamen som har kompletterat för grundläggande behörighet

Du som läst utökad(e) kurs(er) och fått dem utskrivna på ett samlat betygsdokument ingår också i Grupp I.

Här ingår du som läst in enstaka eller flera kurser på komvux för behörighet eller meritpoäng, efter att du fick din gymnasieexamen eller ditt slut- eller avgångsbetyg.

Här ingår även du som kompletterat ditt samlade betygsdokument från gymnasiet till ett slutbetyg på vuxenutbildningen eller kompletterat ditt studiebevis från gymnasieskolan till en examen på vuxenutbildningen.

Du som gått ett basår eller läst på folkhögskola för att få särskild behörighet, ingår också här.

Du som ingår i betygsgrupp II kan ha:

 • gymnasieexamen/slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasieskolan och kompletterande betyg
 • gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning där mindre än 2/3 av gymnasiepoäng är från vuxenutbildningen
 • samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning före 1 januari 2010 och kompletterande betyg
 • avgångsbetyg från gymnasial vuxenutbildning och kompletterande betyg
 • avgångsbetyg från äldre gymnasial utbildning och kompletterande betyg
 • äldre gymnasieutbildning och kompletterande betyg
 • betyg från en avslutad utländsk gymnasieutbildning
 • diplom från utbildning som leder till en European Baccalaureate (EB) eller International Baccalaureate (IB).

Du kan delta i både betygsgrupp I och II

Om du som har svenska gymnasiebetyg redan är behörig till de utbildningar du söker med din examen eller ditt slut- eller avgångsbetyg, men kompletterat för att höja ditt meritvärde – antingen med ett nytt betyg i en kurs eller med en kurs som ger meritpoäng – får du då konkurrera både i direktgruppen och i kompletteringsgruppen.

Här ingår du som har folkhögskoleutbildning och som har fått ett intyg om grundläggande eller allmän behörighet där det också ingår ett studieomdöme.

Maxvärdet i urvalsgruppen är 4.0 och oavsett om du kompletterat efter dina folkhögskolestudier eller inte, så kommer du att prövas i folkhögskolegruppen, BF.

Senast uppdaterad: 22 februari 2022