Visar 1 resultat under Våren 2024

Filtrera

Välj mellan kurser och program
Plats och ämne
Universitet/Högskola
 • Alla universitet och högskolor
 • Akademi för Ledarskap och Teologi
 • Beckmans Designhögskola
 • Blekinge tekniska högskola
 • Brunnsviks Enskilda Musikhögskola (BEMU)
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Försvarshögskolan Stockholm
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Johannelunds teologiska högskola
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungl. Konsthögskolan
 • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
 • Kungl. Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö)
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Marie Cederschiöld högskola
 • Mittuniversitetet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Mälardalens universitet
 • Newmaninstitutet
 • Röda Korsets Högskola
 • SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sophiahemmet Högskola
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet
Ämnen
Välj utbildningsnivå
Visa bara utbildningar som är

Logga in för att visa kurser som ingår i ditt program

Startperiod
Undervisningstid
Studietakt
Språk och examen
Visar 1 resultat under Våren 2024

Sökträffar

Psykoterapeutprogrammet

90 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala

Stängd för sen anmälan

Startperiod: Våren 2024 Period 1

Startvecka: Vecka 3

Nivå: Avancerad nivå

Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningskod: UU-P7580

Undervisningsform: Program, Normal

Studietakt: Halvfart

Undervisningstid: Dagtid

Studieort: Uppsala

Examen: Psykoterapeutexamen

Ämnesord: Psykologi

1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarandeErforderliga teoretiska förkunskaper har den som- erhållit läkar-, psykolog-, sjuksköterske- eller socionomexamen om minst 180 hpeller annan motsvarande människovårdande yrkesexamen;- genomgått grundläggande psykoterapiutbildning om 45 hp (eller motsvarande), där en betydande del av undervisningen på psykoterapimomenten (teori- och metodundervisning samt psykoterapihandledning) är inom en KBT-teoretisk referensram eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper2. Förkunskaper genom yrkesverksamhetErforderliga praktiska förkunskaper har den som, vid utbildningens start, har- varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet, samt- har tillämpat kliniskt patientarbete inom större delen av arbetsuppgifterna under dessa två år.3. Yrkesverksamhet under utbildningenStudenten ska under utbildningen ha deltidstjänstgöring (minst 25 %) med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande vilket utgör underlag för den handledda psykoterapin under utbildningen. För behörighet krävs därför att den sökan

Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.

1 av 1 träffar
Tillbaka Till toppen