Här ser du vilka kurser från gymnasial vuxenutbildning som ger särskild behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan. Tänk på att de kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap till sjuksköterskeutbildningen inte ger behörighet i naturkunskap till andra utbildningar.

Särskild behörighet i Naturkunskap kurs B eller Naturkunskap 2

Du som har godkänt i

  • Naturkunskap 1a1 alt. Naturkunskap A eller Naturkunskap 1b alt. Naturkunskap AHälsopedagogikMedicin 1Etik och människans livsvillkorVård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p

Eller:

  • Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) vid den gymnasiala vuxenutbildningen har särskild behörighet i Nk B (alt Nk 2) om du dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete

Eller:

  • Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B, Människan socialt och kulturellt, Social omsorg A och B, Etik och livsfrågor, Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng (tresiffriga koder) har behörighet i Nk B/Nk2

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning 

Du som har läst någon av de här kurskombinationerna har behörighet i Nk B/Nk 2 när du söker till sjuksköterskeutbildningen:  

  • Medicin 1 och Vård och omsorgsarbete 1 + 2 

Eller:

  • Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbete (fyrsiffriga kurskoder)

Eller:

  • Medicinsk grundkurs B och Omvårdnad B (tresiffriga kurskoder)