Här ser du vilka kurser från gymnasial vuxenutbildning som ger särskild behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan. Tänk på att de kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap till sjuksköterskeutbildningen inte ger behörighet i naturkunskap till andra utbildningar.

Särskild behörighet i Naturkunskap kurs B eller Naturkunskap 2

Du som har godkänt i

  • Naturkunskap 1a1 alt. Naturkunskap A eller Naturkunskap 1b, Hälsopedagogik, Medicin 1, Etik och människans livsvillkor, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p.

Eller:

  • Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) vid den gymnasiala vuxenutbildningen har särskild behörighet i Naturkunskap B (alternativt Naturkunskap 2) om du dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete.

Eller:

  • Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B, Människan socialt och kulturellt, Social omsorg A och B, Etik och livsfrågor, Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng (tresiffriga koder) har behörighet i Naturkunskap B/Naturkunskap 2.

Eller:

  • Biologi 1/Biologi A, Kemi 1/Kemi A, och Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2/Fysik A.

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning 

Du som har läst någon av de här kurskombinationerna har behörighet i Naturkunskap B/Naturkunskap 2 när du söker till sjuksköterskeutbildningen:  

  • Medicin 1 (MEDMED01/150) eller
  • Medicinsk grundkurs (OMV1209/100) eller
  • Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

och

  • Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150) eller
  • Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200) eller
  • Omvårdnad B (OKU205/180)
Senast uppdaterad: 06 mars 2020