Det är ditt ansvar att se till att du har läst och förstått ansökningskraven och att du har samlat in och lämnat alla nödvändiga delar av ansökningshandlingarna. Du måste också ha gjort det i tid. 

Det är även viktigt att du följt instruktionerna för hur du ska skicka in dina dokument.

Om någon handling som krävs inte har lämnats in eller lämnas in på fel sätt kommer din ansökan inte bedömas, även om övrig dokumentation är komplett. Om dina studieresultat från ett år eller termin till exempel saknas, är din studiedokumentation ofullständig och kommer därför inte att bedömas, även om du har lämnat in dokumentation för resten av dina studier. Ett annat exempel är om du är skyldig att lämna dina akademiska dokument via post, och du i stället laddat upp dem här.