För dig som går sista året på din utbildning

Om du inte har den examen som krävs, men är registrerad på det sista året av ett program som leder till en examen, kan du accepteras av universitetet.

När du söker till en magisterexamen är du skyldig att dokumentera alla terminer av dina studier. Universiteten kan överväga att bevilja din ansökan om du är på ditt sista studieår. Du måste då skicka in officiella betygsdokument över dina hittills genomförda terminer och nuvarande studier. Du måste även skicka in ett intyg från ditt universitet om att du bifogar en utskrift på alla genomförda terminer hittills och lämnar in dokumentation där ditt universitet intygar att du är en aktiv deltagare på sista året.

Intyg från ditt nuvarande universitet

Ett officiellt dokument som talar om att du för närvarande är inskriven och deltar i sista året av dina studier ska bifogas till din ansökan. Dokumentet ska utfärdas genom och signeras av en företrädare för det akademiska registratorskontoret, examinationskontoret eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid ditt universitet. Certifiering av annan personal, såsom lärare eller andra universitetsanställda accepteras inte.

Använd vår blankett

Universitets- och högskolerådet har skapat en blankett som ditt nuvarande universitet eller högskola kan använda när de ska intyga att du studerar sista året. Följ instruktionerna i blanketten här under:

Statement of enrollment status for students in their final year (PDF)

Studenter med villkorad antagning

Om du blivit villkorligt antagen som en sistaårsstudent med hjälp av ovanstående intyg, måste du bifoga din kompletta betygsdokumentation när du registrerar dig på ditt universitet i början av terminen i Sverige

Senast uppdaterad: 30 juli 2020