Språkkrav för utbildningar som ges på svenska

För de flesta magister- och masterutbildningar som ges på svenska är kravet Svenska 3/Svenska B. Högskolan eller universitetet bestämmer vilken nivå en utbildning kräver.

De flesta universitet och högskolor väljer en viss nivå av svenska som särskild behörighet. För de flesta utbildningar på avancerad nivå är kravet Svenska 3/Svenska B.

Hur vet jag vad som krävs för den utbildning jag är intresserad av?

Sök fram din utbildning i söktjänsten på startsidan. Där ser du vad som krävs för respektive utbildning.

Hur kan jag uppfylla kravet?

De flesta som har gjort sin gymnasieutbildning eller tagit kandidatexamen i Sverige har redan uppfyllt kraven via sina tidigare studier. 

Om du har gjort din gymnasieutbildning och tagit kandidatexamen i ett annat land kan du behöva studera svenska till exempel på komvux eller göra TISUS-provet för att uppnå kravet. 

TISUS

TISUS är ett prov som ger behörighet i svenska språket. Det är till för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige men saknar betyg i svenska. För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska.

Läs mer om TISUS-provet

Senast uppdaterad: 18 juni 2020