Akademiska poäng

I urvalsgruppen Akademiska poäng prövas du utifrån dina högskolemeriter.

Akademiska poäng

Urvalsgruppen kan också ha andra namn. Om urvalsgruppen används för den utbildning du är intresserad av, brukar framgå av kursbeskrivningen här i Utbildningar eller på universitetets eller högskolans webbplats.

Sista kompletteringsdag för akademiska meriter

Varje lärosäte bestämmer själva om meriter lästa fram till sista kompletteringsdag ska räknas med i meritvärdet eller inte. De allra flesta universitet och högskolor räknar bara med meriter som har avslutats till och med sista anmälningsdag. Kontakta universitetet eller högskolan om du vill veta mer om sista kompletteringsdag för akademiska meriter.

Senast uppdaterad: 23 mars 2020