Ofullständig dokumentation

Det är viktigt att du följer instruktionerna för hur du ska skicka in dina dokument.

Om någon handling som krävs inte har lämnats in eller lämnas in på fel sätt kommer din ansökan inte bedömas, även om övrig dokumentation är komplett.

Ett exempel är om dina studieresultat från ett år eller en termin saknas. Då är din studiedokumentation ofullständig och kommer därför inte att bedömas, även om du har lämnat in dokumentation för resten av dina studier.

Ett annat exempel är om du är skyldig att lämna dina akademiska dokument via post, och du i stället laddat upp dem här på Antagning.se.

Senast uppdaterad: 02 juli 2020