Skicka in officiellt utfärdade dokument

För att dina akademiska dokument ska godkännas är det viktigt att de är “officiella”. Följ de här instruktionerna innan du laddar upp dem som PDF eller skickar in via post.

Om du skannar in och laddar upp dina dokument

Dokument från ditt universitet

Du måste skanna in dina officiellt utfärdade dokument. Originaldokumenten ska vara officiellt utfärdade av en representant för studentexpeditionen, examensavdelningen eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid universitetet. Olika länder och universitet kan ha sina egna metoder för hur de utfärdar officiella dokument. Kolla på sidan Dokument från ditt utbildningsland för att se om det finns särskilda regler för ditt land.

Det här gäller för alla dokument

  • Du måste skanna in originaldokument som är officiellt utfärdade – inskanning av kopior godtas inte.

  • Skanna i färg. Det gäller även originaldokument som är i svartvitt, då det blir bättre kvalité på skanningen.

    Läs mer under rubriken "Ladda upp så här" på sidan Hur ska jag skicka in mina dokument?

Om du skickar in dina dokument via post

Dokument från ditt universitet

Alla kopior av de akademiska originaldokumenten ska intygas. Det innebär att kopiorna måste stämplas och undertecknas av den utfärdande institutionen, eller en notarius publicus.

Kopior på betyg, diplom och certifikat med mera ska bara göras från originaldokumentet. Kopior på kopior accepteras inte.

För att certifiera kopiorna måste du visa upp både originalet och kopian av dokumentet till den som utför certifieringen. Varje kopierad sida måste intygas separat och tydligt innehålla:

  • Underskrift från den som intygar

  • Stämpel från den utfärdande institutionen eller notarius publicus

  • Namn och adress eller leverantör/registreringsnummer (i förekommande fall) till intygsgivaren. Det här måste skrivas läsbart under signaturen eller i stämpeln. Det måste vara möjligt för Antagningen att kontakta intygsgivaren om det behövs. En stämpel som bara anger "True copy certified" kommer inte att accepteras.

Dokument som certifierats av den utfärdande institutionen ska ha intygats av en representant för studentexpeditionen, examensavdelningen eller motsvarande som utfärdar officiella studieintyg vid universitetet. Certifiering av annan personal, såsom lärare eller andra universitetsanställda accepteras inte.

Andra handlingar som ska skickas in via post

Andra dokument som du skickar via vanlig post måste också visa att det är en bestyrkt sida av originaldokumentet. Du kan be en lärare, skolledare eller vän att intyga sidan för dig. På varje sida måste de skriva sitt namn i klartext, signatur och telefonnummer.

De här dokumentsidorna måste intygas:

  • Gymnasiedokument (high school)
  • Sidor av engelska testresultat (vissa engelska testresultat måste skickas in på annat sätt, se engelska prov för mer information)

Senast uppdaterad: 11 januari 2022