Urval och studieplatser

Alla som söker en specifik kurs eller ett program och uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetskraven konkurrerar med varandra om de platser som är tillgängliga.

Det är ofta fler behöriga sökande än lediga platser. Då måste platserna fördelas genom ett urval. Platserna erbjuds baserat på ditt meritvärde. Efter urvalet kommer du antingen ha antagits eller placerats på en väntelista (reserv).

Urvalsgrupp

Beroende på vilken typ av meriter du har skickat in och hur varje högskola eller universitet bedömer sina sökande, kommer du att placeras i en urvalsgrupp. Sökande med samma typ av meriter kommer att konkurrera om en plats på en kurs eller ett program med andra personer från denna grupp.

Meritvärde

För varje sökande räknas ett meritvärde ut. Baserat på det här meritvärdet placeras studenter i rangordning, från den högsta till den lägsta. Ju högre meritvärde du har, desto större chans har du att bli erbjuden en plats på kursen eller programmet du sökt.

Meritvärde för utbildningar på magister- och mastersnivå

För antagning till utbildningar på magister- och mastersnivå bestämmer lärosätena själva vilka kriterier som gäller för att räkna ut ett meritvärde. Här är några av de vanligaste: 

  • Tidigare högskolepoäng

  • Tidigare betyg

  • Annan begärd dokumentation, till exempel uppsatser, examensarbete, motivationsbrev, osv. 

Läs kurssidorna och programsidorna på universitetets hemsida för information om vilka urvalskriterier som gäller för den utbildning som du har sökt. Antagningsservice kan inte svara på hur meritvärde räknas för specifika utbildningar på avancerad nivå.

Vilken chans har jag att få en plats?

Eftersom både antalet sökande till varje kurs och program och meritvärdet ändras från termin till termin, är det omöjligt att säga vilket meritvärde som behövs för att komma in på specifika kurser och program.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024