Viktiga datum

Det finns olika datum för master- och magisterutbildningarna, beroende på om de är internationella utbildningar med engelska som undervisningsspråk, eller utbildningar som ges på svenska.

Vissa utbildningar som ges på engelska kan placeras i både First round och Second round.

Läs mer om First och Second round

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Universiteten och högskolorna kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter.

Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats

Vårterminen 2022

Alla datum är under 2021 om inte annat anges.

  Master's, First admission round Bachelor's, First admission round Bachelor's + Master's Second admission round
Webbanmälan öppnar 1 juni 1 juni 15 september
Sista anmälningsdag 16 augusti 16 augusti 15 oktober
Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse
1 september 1 september 1 november
Sista kompletteringsdag (skicka in dokument) 1 september 1 september 1 december
Antagningsbesked 21 oktober 7 oktober 9 december
Sista svarsdag Högskolan kontaktar dig om du måste svara. Högskolan kontaktar dig om du måste svara. 17 december här på Antagning.se
Andra antagningsbeskedet Inget Inget 22 december
Terminstart januari 2022 januari 2022 januari 2022

Höstterminen 2022

Alla datum är under 2022 om inte annat anges.

  Master's, First admission round Bachelor's, First admission round Bachelor's + Master's Second admission round
Webbanmälan öppnar 18 oktober 2021 18 oktober 2021 15 mars
Sista anmälningsdag 17 januari 17 januari 19 april
Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse
1 februari 1 februari 3 maj
Sista kompletteringsdag (skicka in dokument) 1 februari 1 februari 21 juni *
Antagningsbesked 7 april 13 april 12 juli
Sista svarsdag Högskolan kontaktar dig om du måste svara. Högskolan kontaktar dig om du måste svara. 22 juli här på Antagning.se
Andra antagningsbeskedet Inget Inget 28 juli
Terminstart augusti/
september
augusti/
september
augusti/
september

* Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

Om du har andra kompletteringar ska du ladda upp dem så snart som möjligt.

För att IB-resultaten ska synas för antagningen, måste du så tidigt som möjligt be din IB-koordinator att göra ditt examensresultat tillgängligt via IB:s ”Result service”. Koordinatorn ska använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen senast den 5 juli.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2021