Intyg om arbetslivserfarenhet

Du ska bara ladda upp intyg om arbetslivserfarenhet om det krävs för att du ska bli behörig till en utbildning, eller när urvalet görs utifrån arbetslivserfarenhet.

Det är ett fåtal utbildningar som har arbetslivserfarenhet som förkunskapskrav. Om du behöver ladda upp intyg om arbetslivserfarenhet framgår det i så fall av kursbeskrivningen.

Vad räknas som arbetslivserfarenhet?

Som arbetslivserfarenhet räknas en eller flera anställningar från och med det år du fyller 16 år. Eget företag, vård av barn, vård av annan person och värnpliktstjänstgöring räknas också som arbetslivserfarenhet. All arbetslivserfarenhet räknas oavsett längd och om du jobbat i Sverige eller utomlands. Från gymnasietiden får du bara räkna arbete under sommarloven.

Särskilt urval utifrån arbetslivserfarenhet

Till vissa utbildningar kan arbetslivserfarenhet ha betydelse för dina möjligheter att bli antagen.

Ser du att det står "särskilt urval grundat på arbetslivserfarenhet" vid en utbildning, ska du alltså ladda upp arbetsintyg.

Arbetstid

Du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Deltid kan anges i timmar, dagar eller i procent. Kravet på minst halvtid gäller inte bara ett jobb; du kan ha flera olika arbeten samtidigt. Arbetstiden under perioden ska då vara minst halvtid, det vill säga i snitt 19 timmar/vecka.

Timanställning

All arbetstid räknas som arbetslivserfarenhet. Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden och du kan ha flera arbeten samtidigt. Det viktiga är att arbetstiden sammanlagt uppgår till minst halvtid under den period det gäller.

Vad ska jag ladda upp?

Arbetslivserfarenhet kan styrkas på flera olika sätt. Vilka intyg du ska ladda upp beror på om du har haft en anställning eller om du skaffat dig arbetslivserfarenhet på annat sätt.

Arbetsintyg

För att ett intyg ska godtas och registreras måste det:

  • vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag är den anställning du har nu. Då ska ett intyg för höstens antagning vara daterat tidigast i januari för att räknas fram till den 30 juni, och för vårens antagning ska det vara daterat tidigast i juli för att räknas till den 31 december.

  • stå om du har arbetat heltid, halvtid eller varit timanställd. Om du har arbetat deltid eller varit timanställd så ska omfattningen stå, i procent eller antal timmar.

  • stå under vilken period du har arbetat.

  • stå vad du haft för befattning eller arbetsuppgifter.
  • vara utfärdat, daterat och signerat av arbetsgivaren (administrativ personal funkar). Kontaktinformation till arbetsgivaren ska framgå. Signaturen måste vara gjord för hand, eller i form av en e-signatur där det framgår hur legitimeringen har skett.

Anställningsbevis 

Vi tar bara emot anställningsbevis om det gäller en pågående anställning som har startat efter 1 januari inför en höstterminsantagning och efter 1 juli inför en vårterminsantagning, det år ansökan görs.

Eget företag

Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagarförening eller revisor. På intyget måste omfattningen av arbetet framgå.

Vård av barn

Vård av barn och/eller föräldraledighet fram till den dagen barnet fyller 10 år får tillgodoräknas. Bifoga personbevis för dig och barnet.

Vård av annan person

Vård av annan anhörig ska styrkas genom intyg från läkare, distriktssköterska, kommunalnämnd eller liknade. Av intyget ska framgå personens behov av vård samt omfattningen av arbetet.

Värnpliktstjänstgöring

Värnpliktstjänstgöring eller civil grundutbildning styrker du med en kopia av ditt militära eller civila betyg.

Till vissa utbildningar kan arbetslivserfarenhet ha betydelse för dina möjligheter att bli antagen.

Ser du att det står "särskilt urval grundat på arbetslivserfarenhet" vid en utbildning, ska du alltså ladda upp arbetsintyg.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023