Lokal antagning

Med lokal antagning menas den antagning som varje universitet eller högskola gör utanför den gemensamma antagningen till en höst-, vår- eller sommartermin.

Den gemensamma, eller nationella, antagningen till en termin görs för det mesta utifrån den tidplan som presenteras under viktiga datum.

Utöver de gemensamma antagningsperioderna kan varje universitet och högskola göra egna antagningar till vissa utbildningar. De antagningarna kan ske samtidigt som de gemensamma eller vid andra tidpunkter.

Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats

Andra tidplaner

En vanlig anledning för att hålla en lokal antagning är att utbildningen kräver arbetsprover eller andra prov. Det kräver ofta mer tid, både för att alla ska hinna genomföra proven och för att universitetet eller högskolan ska hinna bedöma dem.

Andra tidplaner kan också bero på att en utbildning behöver ge tidigare besked om antagningen eller på att meriter behöver hanteras på ett särskilt sätt. 

För tidplaner och mer information om vilka lokala antagningar som genomförs vid det universitet eller den högskola du är intresserad av, gå till lärosätets egen webbplats.

Lärarfortbildning

Skolverket anordnar fortbildning för lärare med examen, i samarbete med universiteten och högskolorna. Antagning till de utbildningarna brukar genomföras två gånger per år.

Till Skolverkets kurser och utbildningar 

Senast uppdaterad: 28 mars 2023