Lokal antagning

Med lokal antagning menas den antagning som varje universitet eller högskola gör utanför den gemensamma antagningen till en höst-, vår- eller sommartermin.

Den gemensamma, eller nationella, antagningen till en termin görs för det mesta utifrån den tidplan som presenteras under viktiga datum.

Utöver de gemensamma antagningsperioderna kan varje universitet och högskola göra egna antagningar till vissa utbildningar. Antingen parallellt med de gemensamma eller vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats.

Andra tidplaner

När ett universitet eller högskola erbjuder en utbildning där arbetsprover eller någon annan form av prov ingår i antagningsförfarandet, förekommer det att lärosätet gör en egen antagning för just den utbildningen. Dels för att kunna genomföra proven, dels hinna handlägga dem.

För tidplaner och mer information om vilka lokala antagningar som genomförs vid det universitet eller den högskola du är intresserad av, gå till lärosätets egen webbplats.

Lärarfortbildning

För lärare med en examen anordnar Skolverket fortbildning i samarbete med universiteten och högskolorna. Antagning till de utbildningarna brukar genomföras två gånger per år.

Senast uppdaterad: 12 juni 2020