Osäker på vad som krävs?

För att ta reda på om du har de förkunskaper som krävs kan du kolla här på Antagning.se eller prata med en studievägledare.

För att du ska vara behörig till en utbildning måste du dels ha den grundläggande behörigheten och dels den särskilda behörigheten. I Utbildningar kan du se vad som krävs till varje utbildning. Klicka på "Visa mer" och läs mer under rubriken "Förkunskapskrav".

Ta gärna kontakt med en studievägledare

Om du är osäker på om du har tillräckliga förkunskaper, kan du vända dig till en studievägledare i din kommun, till exempel inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Studievägledaren kan hjälpa dig att reda ut om du har de förkunskaper som krävs eller om du måste komplettera.

Vad kan du göra om du inte är behörig?

Om du saknar de förkunskaper som krävs, kan du komplettera din behörighet på olika sätt. Du kan till exempel läsa enstaka kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Vänd dig till komvux i den kommun där du är folkbokförd för mer information. Du kan också läsa ett basår där du läser in vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basåren finns både inom vuxenutbildningen och på högskolan.

Är det bara skolkunskaper som räknas?

Om du har andra kunskaper än bara skolkunskaper som du tror kan motsvara ett behörighetskrav, kan du ansöka om att bli prövad utifrån din faktiska, reella kompetens. Du kan bli bedömd både utifrån grundläggande behörighet och ett specifikt behörighetskrav, exempelvis Samhällskunskap A.

Läs mer under En annan väg

Senast uppdaterad: 29 mars 2023