Studieomdömet är ditt meritvärde

Efter avklarade studier får du ett studieomdöme i det "Intyg om behörighet till högskolestudier" eller "Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier" som skolan utfärdar.

Studieomdömet blir ditt meritvärde

Studieomdömet räknas om till en 1-4-skala och utgör ditt meritvärde:

Mindre god studieförmåga = 1

Mindre god - God studieförmåga = 1,5

God studieförmåga = 2

God - Mycket god studieförmåga = 2,5

Mycket god studieförmåga = 3

Mycket god - Utmärkt studieförmåga = 3,5

Utmärkt studieförmåga = 4

 

Om du har ett studieomdöme som är intygat senast hösten 2013, ser skalan i stället ut så här:

Mindre god = 1

God = 2

Mycket god = 3

Utmärkt = 4

Kompletterande betyg

Du kan komplettera med betyg från till exempel gymnasial vuxenutbildning eller gymnasiet för att få behörighet, men du kan inte tillgodoräkna dig någon meritpoäng för dessa kurser. Ditt meritvärde påverkas alltså inte av kompletteringsbetyg.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022