Osäker på vad som krävs?

När du kollat upp att du har de förkunskaper som krävs till en utbildning kan du göra en anmälan här på sajten när webbanmälan är öppen.

För att du ska vara behörig till en utbildning måste du dels ha den grundläggande behörigheten och dels den särskilda behörigheten.

I Hitta utbildningar här på Antagning.se kan du se vad som krävs till varje utbildning. Klicka på "Visa mer" och läs mer under rubriken "Förkunskapskrav" eller på högskolans/universitetets egen webbplats.

Ta gärna kontakt med en studievägledare

Om du är osäker på om du har tillräckliga förkunskaper, kan du vända dig till en studievägledare i din kommun. Studievägledaren kan hjälpa dig att reda ut om du har de förkunskaper som krävs eller om du måste komplettera.

Vad kan du göra om du inte är behörig?

Om du saknar de förkunskaper som krävs, kan du komplettera din behörighet på olika sätt. Du kan till exempel läsa fler kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen eller gå en utbildning på folkhögskola som ger behörighet.

Läs mer på Folkhögskolornas informationstjänst.

Du kan också läsa ett basår där du läser in vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basåren finns både inom vuxenutbildningen och på högskolan.

Du som ska komplettera på komvux 

Du som ska läsa enstaka kurser på komvux kommer att få betyg i skalan A–F i de nya kurser som infördes 2011. Tidigare kurser hade betyg i skalan G-VG-MVG.

Kurserna har också ändrat namn och har siffer- istället för bokstavsbeteckningar. Till exempel heter Engelska A nu Engelska 5.

Det här betyder att du som kompletterar kommer att ha både sifferbetyg och olika slags bokstavsbetyg när du söker till högskolan. Vårt datasystem är förberett för det, så du behöver inte göra något.

Är det bara skolkunskaper som räknas?

Om du har andra kunskaper än bara skolkunskaper som du tror kan motsvara ett behörighetskrav, kan du ansöka om att bli prövad utifrån din faktiska, reella kompetens. Du kan bli bedömd både utifrån grundläggande behörighet och ett specifikt behörighetskrav, exempelvis Samhällskunskap A.

Läs mer på sidan En annan väg

Senast uppdaterad: 14 mars 2022