Du prövas i betygsurvalet

När det inte finns lika många platser som det finns sökande till en utbildning, görs ett urval bland de sökande som är behöriga.

1/3 betyg, 1/3 högskoleprov, 1/3 alternativt urval (används ofta till betyg)

Betygsurval och provurval

Den som har ett gymnasiebetyg eller ett studieomdöme från folkhögskola prövas utifrån sitt betyg eller sitt studieomdöme. En sökande som gjort högskoleprovet prövas med sitt resultat från högskoleprovet.

Du som har en gymnasieexamen och har gjort högskoleprovet kan delta i betygsgrupperna och i högskoleprovsgruppen.

Betygsgruppen delas in i betygsgrupp I (BI), betygsgrupp II (BII) och folkhögskolegruppen (BF). Vilken grupp du hamnar i beror på vilken typ av betygsdokument du har. Har du en gymnasieutbildning och en folkhögskoleutbildning placeras du både i betygsgruppen och i folkhögskolegruppen.

Om du har höjt ditt meritvärde med ett nytt betyg i en kurs eller med en kurs som kan ge meritpoäng, kommer du som har en gymnasieexamen från komvux att konkurrera i BI och BII. I grupp BI konkurrerar du med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya, högre meritvärde.

Du som kompletterar med kurser för att bli behörig till en eller flera utbildningar, deltar bara i BII.

Betygsgrupper  

  • Betygsgrupp I: Här ingår du som har gymnasieexamen från komvux och andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar. Minst två tredjedelar av gymnasiepoängen måste komma från komvux *.
  • Betygsgrupp II: Här ingår du som har gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg som kompletterat. Om gymnasiepoängen i din gymnasieexamen innehåller mindre än två tredjedelar från komvux ingår du här.
  • BF: Här ingår du som har folkhögskoleomdöme.

*) Om du har utökade kurser i din examen som krävs för behörighet eller ger meritpoäng, konkurrerar du i BI med de utökade kurserna. 

Lika meriter

Om flera sökande har lika meriter görs ett urval genom prov, intervjuer eller lottning. Högskolan bestämmer själv vad de vill använda om flera sökande har lika meriter. Ofta används högskoleprovet. Även alternativt urval kan förekomma där andra meriter än betyg och högskoleprov vägs in, som till exempel arbetsprover.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020