Johan söker till arbetsterapeut

I maj 2019 fick Johan sitt examensbevis från ett yrkesförberedande gymnasieprogram på komvux. Nu har han bestämt sig för att söka till arbetsterapeutprogrammet.

Johan måste komplettera

De flesta som går ett yrkesförberedande gymnasieprogram läser bara Svenska 1 och Engelska 5, men eftersom Johan läst ämnena på en högre nivå (Svenska 2 och 3 och Engelska 6) är han grundläggande behörig till högskolestudier.

Förutom den grundläggande behörigheten måste Johan
också visa att han har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just arbetsterapeutprogrammet. Han måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig.

I utbildningssöken på Antagning.se kan du se förkunskapskraven till en utbildning. Där kan Johan se vilka behörighetskurser som krävs till arbetsterapeutprogrammet:

 • Matematik 2a/2b/2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Eftersom Johan saknar betyg i Matematik 2a/2b/2c måste han komplettera med någon av de kurserna för att bli behörig till utbildningen. Johan saknar också Naturkunskap 2, men eftersom han har andra kurser i sin examen som ersätter det behörighetskravet, behöver han inte komplettera med Naturkunskap 2:

 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng (NAKNAK01a1)
 • Hälsopedagogik, 100 poäng (HÄLHÄL0)
 • Medicin 1, 150 poäng (MEDMED01)
 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng (MÄNETI0)
 • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, 350 poäng (VÅRVÅR01, VÅRVÅR02)
 • Kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet på sammanlagt 600 poäng.

Han måste ha lägst betyget E i alla kurser för behörighet.

Vägen till meritvärdet går via Johans examensbevis

Kurserna som ersätter Naturkunskap 2 är grön- och blåmarkerade.

Kurskod Kurs Betyg Poäng  
ENGENG05 Engelska 5 C 100 x15,0 =1500
ENGENG06 Engelska 6 D 100 x12,5 =1250
FIOFIO02 Filosofi 1 B 50 x17,5 =875
HISHIS01a1 H Historia 1a1 B 50 x17,5 =875
HÄLHÄL0 Hälsopedagogik A 100 x20,0 =2000
SPEIDS01 Idrottsspecialisering 1 C 100 x15,0 =1500
MATMAT01a Matematik 1a B 100 x17,5 =1750
MEDMED01 Medicin 1 C 150 x15,0 =2250
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor A 100 x20,0 =2000
NAKNAK01a1 Naturkunskap 1a1 B 50 x17,5 =875
PSYPSY01 P Psykiatri A 100 x20,0 =2000
RELREL01 Religionskunskap 1 B 50 x17,5 =875
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1 B 50 x17,5 =875
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 B 50 x17,5 =875
SJUAKU0 Akutsjukvård B 200 x17,5 =875
SJUBAR0 Barn- och ungdomssjukvård C 200 x17,5 =3500
SJUHEM0 Hemsjukvård C 100 x15,0 =1500
SVESVE01  Svenska 1 B 100 x17,5 =1750
SVESVE02  Svenska 2 B 100 x17,5
=1750
SVESVE03 Svenska 3 B 100 x17,5 =1750
VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 B 200 x17,5 =3500
VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 C 150 x15,0 =2250
GYARVO Gymnasiearbete* E 100 -
      2300 38500

* Betyg och gymnasiepoäng för kursen Gymnasiearbete räknas inte med i meritvärdet.

Kompletteringar

Kurs Gymnasiepoäng Betyg
Matematik 2a 100 B=17,5
Engelska 7* 100 B=17,5
  200 3500

* Engelska 7 ger 1,0 i meritpoäng. Det ska räknas med senare i meritvärdet. 

2300 + 200 = 2500

38500 + 3500 = 42000

johansmeritvärde.JPG

Sammanlagt betygsvärde (42000) / Sammanlagd gymnasiepoäng (2500) = Jämförelsetal (16,80) + Meritpoäng (1,0) = Johans meritvärde (17,80).

Johan räknar ut sitt meritvärde

Bokstavsbetygen måste räknas om till siffervärden

Vägen mot meritvärdet går via Johans examensbevis. För att få fram ett betygsvärde måste bokstavsbetygen räknas om så här: A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10,0 och F = 0.

Betyg och gymnasiepoängen för kursen Gymnasiearbete
ska inte räknas med i meritvärdet. Johan börjar med att multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng, som förkortas gyp. Ett C i Engelska 5 blir då 15 x 100 gyp = 1 500. När Johan gått igenom hela sin examen får man den här uppställningen:

Antal bokstavsbetyg Siffervärde Gymnasiepoäng Betygsvärde
3 A 20 x 300 = 6 000
12 B 17,5 x 1 100 = 19 250
6 C 15 x 800 = 12 000
1 D 12,5 x 100 = 1 250
    2 300 = 38 500

Det sammanlagda betygsvärdet för Johan blir då 38 500 som divideras med den fullständiga gymnasiepoängen, 2 300: 38 500/ 2 300 = 16,74 (avrundat till 2 decimaler).

Det tal som räknats fram här kallas jämförelsetal. Johans jämförelsetal är alltså 16,74. Eftersom Johan även kompletterat med kurser, måste de också räknas in i jämförelsetalet.

Johans kompletteringar

Johan kompletterar med kurserna Matematik 2a för behörighet och Engelska 7 för att få meritpoäng. Så här ser Johans Utdrag ur betygskatalog ut:

Kurskod Kurs Betyg Gymnasiepoäng
MATMAT02a Matematik 2a B 100
ENGENG07 Engelska 7 B 100
      200

Bokstavsbetygen för kompletteringarna räknas också om
till siffervärden. Betygsvärdet för kompletteringarna blir då
3 500 = (17,5 x 100 = 1 750)+ (17,5 x 100 = 1 750).

3 500 lägger man sedan ihop med betygsvärdet från
Johans examensbevis, 38 500: 3 500 + 38 500 =
42 000 blir hans sammanlagda betygsvärde.

Det sammanlagda betygsvärdet delar man sedan med den sammanlagda gymnasiepoängen: 42 000 / 2 500 (2 300 + 200) = 16,80. Johans jämförelsetal efter komplettering är alltså 16,80.

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Johan kompletterade med en kurs som kan ge honom extra poäng, så kallad meritpoäng. Man kan få max 2,5 meritpoäng. Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser. För att en kurs ska ge meritpoäng måste man ha lägst betyg E i kursen. Vilka kurser som ger meritpoäng i de olika ämnena ser du på sidan Meritpoäng

Kom ihåg! Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng till den utbildning kraven gäller.

Johan får meritpoäng för meritkurser (max 2,5)

Johan får meritpoäng för kursen i Engelska 7 som han har
kompletterat med, den ger honom 1,0 meritpoäng.

Johan deltar i urvalsgrupp BII

Johans meritvärde

Det meritvärde som Johan kommer att konkurrera med till
arbetsterapeutprogrammet blir alltså: 16,80 + 1,0 = 17,80.

Johan deltar i urvalsgrupp BII

När Johan prövas i urvalet med sin gymnasieexamen kommer han att delta i urvalsgrupp BII.

Alla kurser som finns Johans gymnasieexamen är från komvux men eftersom Johan har kompletterat för att bli behörig till arbetsterapeutprogrammet och för att höja sitt meritvärde, prövas han i kompletteringsgruppen (BII) när urvalet görs.

Kompletteringar och urvalsgrupper

Om Johan bara haft kurserna Svenska 1 och Engelska 5 i sin gymnasieexamen, hade han behövt komplettera med Svenska 2 + 3 och med Engelska 6 för att bli grundläggande behörig.

 • En sökande med yrkesexamen som bara kompletterar för grundläggande behörighet, deltar i BI.
 • Den som kompletterar för att höja meritvärdet (för att få meritpoäng eller för utbyten), deltar i alla tre betygsgrupperna: Med sitt ursprungliga meritvärde i BI och med sitt högre meritvärde i BII.
 • Den som kompletterar för särskild behörighet deltar alltid i bara i urvalsgrupp BII.
Senast uppdaterad: 11 mars 2022