Tove söker till arkitektprogrammet

I maj 2013 fick Tove sitt examensbevis för en högskoleförberedande examen på komvux. Nu har hon bestämt sig för att söka till arkitektprogrammet och här kan du se hur hon räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Tove har rätt förkunskaper

Eftersom Tove har en högskoleförberedande examen från komvux och har godkänt betyg (= lägst betyg E) i alla kurser (2 400 gymnasiepoäng) har hon grundläggande behörighet till högskolestudier.

Förutom den grundläggande behörigheten måste Tove också visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just arkitektprogrammet. Hon måste med andra ord vara både grundläggande och särskilt behörig.

I utbildningssöken på Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till arkitektprogrammet är:

  • Matematik 3b eller 3c
  • Naturkunskap 2 (alternativt Biologi 1, Kemi 1 och Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2)
  • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Eftersom Tove har de kurser som krävs för särskild behörighet i sin examen, behöver hon inte komplettera med några kurser. Följ med och se hur hennes meritvärde räknas ut, steg för steg.

Vägen till meritvärdet går via Toves examensbevis

Kurskod Kurs Betyg Poäng   Merit-poäng
BILBIL0 Bild B 100 x17,5 =1750  
ENGEN05 Engelska 5 C 100 x15,0 =1500  
ENGEN06 Engelska 6 D 100 x12,5 =1250  
FÖRFÖR01 Företags­ekonomi 1 B 100 x17,5 =1750  
GEOGEO01 Geografi 1 A 100 x20,0 =2000  
GRAGRA01 Grafisk kom­muni­kation 1 A 100 x20,0 =2000  
HISHIS01b Historia 1b B 100 x17,5 =1750  
HISHIS02a Historia 2b C 100 x15,0 =1500  
MATMAT01b Matematik 1b B 100 x 17,5 =1750  
MATMAT02b Matematik 2b C 100 x15,0 =1500  
MATMAT03b Matematik 3b C 100 x15,0 =1500  
MODFRE03 Franska 3 A 100 x 20,0 =2000 0,5
MODFRE04 Franska 4 B 100 x 17,5 =1750 1,0
MODITA02 Italienska 2 B 100 x 17,5 =1750  
NAKNAK01b Natur­kunskap 1b B 100 x 17,5 =1750  
NAKNAK02 Natur­kunskap 2 C 100 x 15,0 =1500  
PSKPSY01 Psykologi 1 A 50 x 20,0 =1000  
PSKPSY02b Psykologi 2b B 50 x 17,5 = 875  
RELREL01 Religions­kunskap 1 B 50 x 17,5 = 875  
RELREL02 Religions­kunskap 2 C 50 x 15,0 = 750  
SAMSAM01b Sam­hälls­kunskap 1b B 100 x 17,5 =1750  
SAMSAM02b Sam­hälls­kunskap 2b B 100 x 17,5 =1750  
SVESVE01 Svenska 1 B 100 x 17,5 =1750  
SVESVE02 Svenska 2 B 100 x 17,5 =1750  
SVESVE03 Svenska 3 B 100 x 17,5 =1750  
GYRASA Gymnasie­arbete E 100 -

 

 

      2300 39250 1,5

Tove räknar ut sitt meritvärde

Bokstavsbetygen måste räknas om till siffervärden

Vägen till meritvärdet går via Toves examensbevis. För att få fram ett betygsvärde måste bokstavsbetygen räknas om så här: A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10, F = 0. Betyget och gymnasiepoängen för kursen Gymnasiearbete ska inte räknas med i meritvärdet.

Man börjar med att multiplicera siffervärdet med kursens gymnasiepoäng, som förkortas "gyp". Ett C i Engelska 5 blir då 15 x 100 gyp = 1500. Går man igenom hela Toves examen får man den här uppställningen:

Antal bokstavsbetyg Gymnasiepoäng Betygsvärde
4 (A) x 350 = 7 000
14 (B) x 1 300 = 22 750
6 (C) x 550 = 8 250
1 (D) x 100 = 1 250
  2 300 = 39 250

Det sammanlagda betygsvärdet för Tove blir då 39 250 som divideras med den fullständiga gymnasiepoängen, 2 300: 39 250/ 2 300 = 17,07. Det tal som räknats fram här kallas jämförelsetal. Toves jämförelsetal är alltså 17,07.

Meritvärdet = jämförelsetal + meritpoäng

Tove har läst en del kurser som kan ge henne extra poäng, så kallad meritpoäng. Man kan få max 2,5 meritpoäng. Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser. Den som har betyg F i en kurs kan inte få några meritpoäng för den kursen. Tänk också på att de kurser som krävs för särskild behörighet inte ger meritpoäng till den utbildning kraven gäller.

På sidan Meritpoäng kan du se vilka kurser som ger vilken meritpoäng i de olika ämnena.

Tove får meritpoäng för meritkurser (max 2,5)

Tove får meritpoäng för kurserna hon läst i franska (= modernt språk). Franska 3 ger henne 0,5 meritpoäng och Franska 4 ger 1,0 meritpoäng – sammanlagt 1,5 meritpoäng.

Eftersom Engelska 7 krävs för att få meritpoäng i engelska, får Tove inga meritpoäng då hon bara har Engelska 6 i sin examen. Hon får inte heller några meritpoäng för matematik, eftersom den matematik hon har i sin examen är på samma nivå som det särskilda behörighetskravet till arkitektprogrammet, nämligen Matematik 3 b.

Toves meritvärde

Det meritvärde som Tove kommer att konkurrera med till arkitektprogrammet, blir då: 17,07 + 1,5 = 18,57.

Tove deltar i urvalsgrupp BI

Några av de kurser som Tove har i sitt examensbevis från komvux, har hon med sig från gymnasiet. I examensbeviset finns 400 gymnasiepoäng från kurser som hon läst och fått betyg i på gymnasieskolan. Resten av kurserna har Tove läst på komvux. Sammanlagt har hon läst och fått betyg i 2 000 gymnasiepoäng på komvux.

Eftersom Tove inte behövt komplettera för att bli behörig till arkitektprogrammet, och mer än 2/3 av gymnasiepoängen i examensbeviset kommer från kurser hon läst på komvux, prövas hon i direktgruppen (BI) när urvalet görs.

Om Tove haft med sig så många kurser från gymnasiet att andelen gymnasiepoäng som hon läst på komvux var mindre än 2/3 av den totala gymnasiepoängen, hade hon istället prövats i kompletteringsgruppen (BII).

Senast uppdaterad: 17 december 2021