Du prövas i betygsurvalet

När det inte finns lika många platser som det finns sökande till en utbildning, görs ett urval bland de sökande som är behöriga.

1/3 betyg, 1/3 högskoleprov, 1/3 alternativt urval (används oftast till betyg)

Betygsurval och provurval

Den som har ett slutbetyg eller ett studieomdöme från folkhögskola prövas utifrån sitt betyg eller sitt studieomdöme. En sökande som gjort högskoleprovet prövas med sitt resultat från högskoleprovet.

Det här innebär att du som har ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har gjort högskoleprovet kan delta i båda urvalsgrupperna.

Tre grupper i betygsurvalet

Betygsgrupp I: Här ingår du som söker med ditt slutbetyg*.

Betygsgrupp II: Här ingår du som har slutbetyg och kompletterande betyg.

Folkhögskolegruppen: Här ingår sökande med studieomdöme från folkhögskola.

*) För att ingå i betygsgrupp I måste minst 2/3 av den totala kurspoängen i slutbetyget vara kurser från vuxenutbildningen. Annars ingår du i betygsgrupp II.

Du som är behörig med ditt slutbetyg, men som har kompletterat för att höja ditt betyg, kommer alltså att prövas i både betygsgrupp I och II. I betygsgrupp I med det lägre meritvärdet och i betygsgrupp II med det högre. Det går inte att säga generellt vilken grupp som är mer fördelaktig, eftersom antalet sökande med eller utan kompletteringar skiftar, liksom deras betyg.

Läs om hur platserna fördelas i Platsfördelning och urval

Du som har kompletterat för att bli behörig, deltar bara i betygsgrupp II.

Senast uppdaterad: 04 april 2023