Så här räknas betygen

Om du har de förkunskaper som krävs kommer dina betyg att ges ett värde inför urvalet då platserna fördelas mellan de sökande.

Meritvärdering av slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning utfärdat 2010 och senare

Grunden för meritvärderingen är ditt slutbetyg och alla betyg som ingår i slutbetyget räknas med.

Kompletteringsbetyg

Har du läst och fått betyg i en kurs efter att du fått ditt slutbetyg, räknas det som en komplettering.

Komplettering är när du läser och får betyg i en kurs som du behöver för att bli behörig eller som ger meritpoäng.

Du kan också läsa en kurs du vill höja betyget i. Gy11/Vux12-kurser räknas bara med i meritvärdet om du gör en utbyteskomplettering eller om den krävs för behörigheten till utbildningen du har sökt.

De tre olika varianterna av kompletteringsbetyg beskriver vi här:

Behörighetskomplettering

Har du läst kursen för att skaffa dig särskild behörighet till en utbildning, kallas kompletteringen behörighetskomplettering. En behörighetskomplettering räknas alltid med oavsett om det höjer eller sänker meritvärdet.

Utbyteskomplettering

Har du läst och fått ett högre betyg i en kurs som du redan hade i slutbetyget, kallas det kompletterande betyget för utbyteskomplettering, eftersom det handlar om att byta ut, eller ersätta det lägre betyget med ett högre.

Meritpoängskomplettering

Om du inte kommer upp till maximala meritpoängen 2,5 kan du komplettera med meritkurser.

Läs mer om meritpoäng

Olika meritvärde till olika utbildningar

De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar. Eftersom behörighetskraven påverkar hur många meritpoäng du får för vissa meritpoängskurser kan ditt meritvärde därför bli olika till olika utbildningar.

Räkna ut ditt meritvärde

Gå till Räkna ut ditt meritvärde för att se hur betyg i olika kurser kan påverka meritvärdet.

Senast uppdaterad: 04 april 2023