Osäker på vad som krävs?

För att ta reda på om du har de förkunskaper som krävs kan du kolla här på Antagning.se eller prata med en studievägledare.

För att du ska vara behörig till en utbildning måste du dels ha den grundläggande behörigheten och dels den särskilda behörigheten.

I Hitta utbildningar här på Antagning.se kan du se vad som krävs till varje utbildning. Klicka på "Visa mer" och läs mer under rubriken "Förkunskapskrav" eller på högskolans/universitetets egen webbplats.

Ta gärna kontakt med en studievägledare

Om du är osäker på om du har tillräckliga förkunskaper, kan du vända dig till en studievägledare i din kommun. Studievägledaren kan hjälpa dig att reda ut om du har de förkunskaper som krävs eller om du måste komplettera.

Vad kan du göra om du inte är behörig?

Om du saknar de förkunskaper som krävs, kan du komplettera din behörighet på olika sätt. Du kan till exempel läsa fler kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen eller gå en utbildning på folkhögskola som ger behörighet.

Läs mer på Folkhögskolornas informationstjänst.

Du kan också läsa ett basår där du läser in vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basår finns inom vuxenutbildningen, folkhögskolan och högskolan.

Du som ska komplettera på komvux 

Från och med hösten 2012 kommer du som ska läsa enstaka kurser på komvux att få betyg i skalan A-F i de nya kurser som infördes 2011. Kurserna har också ändrat namn och har siffer- istället för bokstavsbeteckningar. Som exempel kan vi ta Engelska A som nu heter Engelska 5.

Det här betyder att du både kommer att ha betyg i det gamla systemet och i det nya när du sedan söker till högskolan. Vårt datasystem är förberett för det, så du behöver inte göra något.

Är det bara skolkunskaper som räknas?

Om du har andra kunskaper än bara skolkunskaper som du tror kan motsvara ett behörighetskrav, kan du ansöka om att bli prövad utifrån din faktiska, reella kompetens. Du kan bli bedömd både utifrån grundläggande behörighet och ett specifikt behörighetskrav, exempelvis Samhällskunskap A.

Läs mer på sidan En annan väg

Senast uppdaterad: 04 april 2023