Kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap

Här ser du vilka kurser från gymnasial vuxenutbildning som ger särskild behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan. Tänk på att de kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap till sjuksköterskeutbildningen inte ger behörighet i naturkunskap till andra utbildningar.

Särskild behörighet i Naturkunskap B eller Naturkunskap 2

Du som har läst

 • Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) vid den gymnasiala vuxenutbildningen har särskild behörighet i Nk B (alt Nk 2) om du dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete (fyrsiffriga koder).

Eller:

 • Medicinsk grundkurs A och BOmvårdnad A och BMänniskan socialt och kulturelltSocial omsorg A och BEtik och livsfrågorHälsaHälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng (tresiffriga koder) har behörighet i Nk B/Nk2

Eller:

 • Biologi 1/Biologi A, Kemi 1/Kemi A, och Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2/Fysik A.

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning 

För att räknas som behörig i Nk B/Nk 2 när du söker till sjuksköterskeutbildningen behöver du både ett av alternativen i Block I och ett av alternativen i Block II.

Ett alternativ från Block I ...

 • Anatomi och fysiologi 1+2 (ANOANA01/50 + ANOANA02/50), eller
 • Medicin 1 (MEDMED01/150), eller
 • Medicinsk grundkurs (OMV1209/100), eller
 • Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

... plus ett alternativ från Block II

 • Omvårdnad 1+2  och Hälso- och sjukvård 1 (OMVOMV01/100+OMVOMV02/100 och HAOHAL01/100), eller 
 • Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150), eller
 • Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200), eller
 • Omvårdnad B (OKU205/180)

Ett exempel på en kombination som skulle räcka för behörighet är godkänt betyg i Anatomi och fysiologi 1+2 (Block I) och Omvårdnad B (Block II).

Det går inte att kombinera kurser mellan alternativen inom ett block, till exempel kan du inte inom Block II kombinera Vård och omsorgsarbete 1 med Omvårdnad 2 för att bli behörig.

Senast uppdaterad: 04 april 2023