Du prövas i betygsurvalet

När det inte finns lika många platser som det finns sökande till en utbildning, görs ett urval bland de sökande som är behöriga.

Betygsurval och provurval

Den som har ett gymnasiebetyg eller ett studieomdöme från folkhögskola prövas utifrån sitt betyg eller sitt studieomdöme. En sökande som gjort högskoleprovet prövas med sitt resultat från högskoleprovet.

Du som har en gymnasieexamen och har gjort högskoleprovet kan delta i betygsgrupperna och i högskoleprovsgruppen.  

Betygsurvalet

Betygsgruppen delas in i betygsgrupp I (BI), betygsgrupp II (BII) och folkhögskolegruppen (BF). Vilken grupp du hamnar i beror på vilken typ av betygsdokument du har. Har du en gymnasieutbildning och en folkhögskoleutbildning placeras du både i betygsgruppen och i folkhögskolegruppen.

Du som är behörig med din gymnasieexamen och kompletterar för att höja ditt meritvärde (utbytes- och/eller meritpoängskomplettering) kommer att konkurrera i båda urvalsgrupperna, BI och BII. I grupp BI konkurrerar du med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya, högre meritvärde.

Du som kompletterar med kurser för att bli behörig till en eller flera utbildningar, deltar bara i BII. Det gäller inte dig som har en yrkesexamen och kompletterar med svenska och engelska för grundläggande behörighet.

  • Betygsgrupp I: Här ingår du som har gymnasieexamen och är behörig utan att komplettera. Du med yrkesexamen som har kompletterat för grundläggande behörighet ingår också här. I denna grupp ingår även andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar *. 
  • Betygsgrupp II: Här ingår du som har gymnasieexamen och som kompletterat för behörighet. Om du har gymnasieexamen och är behörig utan komplettering men har kompletterat för att höja ditt meritvärde är du med både i denna grupp och i BI.
  • BF: Här ingår du som har behörighet från folkhögskola och där fått ett studieomdöme.

*) Om du har utökade kurser i din examen som krävs för behörighet eller ger meritpoäng, konkurrerar du i BI med de utökade kurserna. 

Lika meriter

Om flera sökande har lika meriter görs ett urval genom prov, intervjuer eller lottning. Högskolan bestämmer själv vad de vill använda om flera sökande har lika meriter. Ofta används högskoleprovet. Även alternativt urval kan förekomma där andra meriter än betyg och högskoleprov vägs in, som till exempel arbetsprover.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024