Så här räknas betygen

Om du har de förkunskaper som krävs kommer dina betyg att värderas och ett meritvärde att räknas fram. Det här kallar vi meritvärdering.

Så här räknas betygen:

  • Betyg i alla kurser som ingår i din examen och betyg som du kompletterat för grundläggande och särskild behörighet räknas med. Betyget i gymnasiearbetet räknas inte. 
  • Betyg i utökade kurser som krävs för behörighet räknas med i jämförelsetalet.
  • Meritpoäng för meritkurser i moderna språk, engelska och matematik läggs till.
  • Betyg i utökade kurser kan också ge meritpoäng. Betygsvärdet räknas med i jämförelsetalet om kursen ger meritpoäng. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler.
  • Du kan ersätta betyg i en kurs som ingår i din examen, om du har kompletterat med ett högre betyg i samma kurs. 

Kompletteringsbetyg

Har du läst en kurs efter att du har fått din gymnasieexamen räknas det som en komplettering. Med "komplettera" menar vi att du läser och får betyg i en kurs du behöver för att bli behörig eller en kurs som ger dig meritpoäng. Du kan också läsa en kurs du vill höja betyget i.

Kompletterade betyg kan påverka ditt meritvärde. Om du söker till flera utbildningar som inte har samma behörighetskrav kan ditt meritvärde bli olika för de olika utbildningarna.

De tre olika varianterna av kompletteringsbetyg beskriver vi här:

Behörighetskomplettering

Har du läst kursen för att skaffa dig behörighet till en utbildning kallas kompletteringen behörighetskomplettering. En behörighetskomplettering räknas alltid med oavsett om det höjer eller sänker ditt meritvärde.

Utbyteskomplettering

Har du läst och fått ett högre betyg i en kurs som du redan hade i gymnasieexamen kallas det kompletterande betyget för utbyteskomplettering, eftersom det handlar om att ersätta det lägre betyget med ett högre.

Meritpoängskomplettering

Om du inte kommer upp till maximala meritpoängen 2,5 genom din gymnasieexamen kan du komplettera med kurser som ger meritpoäng. Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bäst meritvärde. De här kurserna läggs då till utöver dina kurser i examen.

Kom ihåg att du inte får meritpoäng för en kurs som krävs för behörigheten till en utbildning. 

Olika meritvärde till olika utbildningar

De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar. Eftersom behörighetskraven påverkar hur många meritpoäng du får för vissa meritpoängskurser kan ditt meritvärde därför bli olika till olika utbildningar.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024