Du prövas i betygsurvalet

När det inte finns lika många platser som det finns sökande till en utbildning, görs ett urval bland dem som är behöriga.

Så här fördelas platserna på en utbildning.

Mer om platsfördelning på sidan Platsfördelning och urval

Betygsurval och provurval

Den som har ett gymnasiebetyg eller ett studieomdöme från folkhögskola prövas utifrån sitt betyg eller sitt studieomdöme. En sökande som gjort högskoleprovet prövas med sitt resultat från högskoleprovet.

Det här innebär att du som har ett slutbetyg från gymnasiet och har gjort högskoleprovet kan delta i båda urvalsgrupperna.

Tre grupper i betygsurvalet

Betygsgrupp I: Här ingår du som söker med ditt slutbetyg*. 

Betygsgrupp II: Här ingår du som har slutbetyg och kompletterande betyg.

Folkhögskolegruppen: Här ingår sökande med studieomdöme från folkhögskola.

Du som är behörig med ditt slutbetyg, men som har kompletterat för att höja ditt betyg, kommer alltså att prövas i både betygsgrupp I och II. I betygsgrupp I med det lägre meritvärdet och i betygsgrupp II med det högre. Det går inte att säga generellt vilken grupp som är mer fördelaktig, eftersom antalet sökande med eller utan kompletteringar skiftar, liksom deras betyg.

Du som har kompletterat för att bli behörig, deltar bara i betygsgrupp II. Här gäller andra regler för sökande med utländska gymnasiebetyg.

Utökade kurser
*) Du som har ett slutbetyg med utökade kurser konkurrerar i betygsgrupp I, oavsett om de utökade kurserna finns med i slutbetyget eller finns på ett samlat betygsdokument.

Senast uppdaterad: 12 april 2023