IB Career-related progamme (IBCP)

Här kan du som har IB Career-related programme läsa om vad som gäller för dig när du söker högskoleutbildning.

Grundläggande behörighet

IB Career-related programme ger inte grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. Däremot kan vissa av de yrkesutbildningar som programmet kan kombineras med ge grundläggande behörighet om du också har de kunskaper i svenska, engelska och matematik som krävs.

Exempel på yrkesutbildningar som kan ge grundläggande behörighet är BTEC Level 3 National Extended Diploma alternativt BTEC Level 3 National Diploma från Storbritannien, Vitnemål for videregående opplæring med generell studiekompetanse från Norge eller Yrkesinriktad grundexamen 180 kompetenspoäng från Finland.

Om grundläggande behörighet

Särskild behörighet

Du kan uppfylla kraven på särskild behörighet i vissa ämnen om du har kurser från IB Diploma programme.

Om särskild behörighet från IB diploma-kurser

Du kan också uppfylla krav på särskilt behörighet från det utbildningssystem som din IBCP bygger på. Det bedöms när du gör en anmälan till universitet eller högskola.

Du prövas i betygsurvalet

Om det är fler sökande än platser till en utbildning görs ett urval bland alla behöriga sökande.

På de flesta utbildningar tillsätts de flesta platserna med betygsurval, där dina meriter jämförs med andra sökandes gymnasiemeriter. Oftast tillsätts många platser också i provurvalet, efter resultat på högskoleprovet. Även alternativt urval kan förekomma där andra meriter än betyg och högskoleprov vägs in, som till exempel arbetsprover eller intervjuer. 

Om din IBCP-utbildning gör dig behörig till en utbildning så prövas du i betygsurvalet med dina meriter.

Om platsfördelning och urval

Meritvärde

Meritvärdet är det värde som du konkurrerar med i urvalet. För sökande med IB Career-related programme beslutas detta när du gör en anmälan till universitet eller högskola.

Meritpoängskompensation

Du är möjligt att du kan få meritpoängskompensation, beroende på vilket utbildningssystem din IB Career-related programme bygger på. Det bedöms när du gör en anmälan till universitet eller högskola.

Om meritpoäng och meritpoängskompensation för utländska gymnasieutbildningar

Ladda upp rätt dokument

Du som har en IB Career-related programme ska ladda upp alla betyg som är kopplade till din utbildning.   

Senast uppdaterad: 09 april 2024