Du prövas i betygsurvalet

Om det är fler sökande än platser till en utbildning görs ett urval bland alla behöriga sökande. Det finns betygsurval och provurval. Även alternativt urval kan förekomma där andra meriter än betyg och högskoleprov vägs in.

Betygsurvalet består av två grupper: betygsgruppen, som delas i BI och BII, samt folkhögskolegruppen, BF.

1/3 betyg, 1/3 högskoleprov, 1/3 annat

 

Betygsgruppen

BI

Gäller dig som är behörig med enbart IB diploma och dig som läst en kurs parallellt med IB. En eller flera kurser som lästs parallellt ska vara avslutade före den 19 juni samma år som du tar ut ditt IB diploma. 

BII

Gäller dig med IB diploma och betyg från gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller annan behörighetsgivande kurs (som krävs för grundläggande och/eller särskild behörighet) som avslutats efter IB diploma. Gäller även för dig som har retakes tagna efter att du fått ditt certifikat eller ditt IB diploma. Du som har höjt ditt meritvärde genom retakes prövas i både BI och BII (i BI med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya meritvärde).

Behörighetskompletteringar tillgodoräknas bara i grupp II.

BF

Gäller sökande med folkhögskoleomdöme.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024