Räkna ut ditt meritvärde

Meritvärdet är det värde som du konkurrerar med i urvalet för att få en plats på de utbildningar som du har anmält dig till.

1. Total points räknas om till 10-20-skalan enligt tabellen nedan. 

2. Behörighetskompletteringar läggs till.

3. Eventuell meritpoäng läggs till (max 2,5).

Du kan höja dina total points genom retakes. Kurser från Pre-IB och andra kurser från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning kan ge meritpoäng, men betygen räknas bara med i meritvärdet om de krävs för behörighet. 

IB-betyg översatta till 10–20-skalan

IB Motsvarar svenskt betyg
24 12,40
25 13,23
26 13,85
27 14,43
28 14,95
29 15,42
30 15,89
31 16,30
32 16,77
33 17,24
34 17,60
35 17,92
36 18,39
37 18,75
38 19,01
39 19,27
40 19,48
41 19,69
42 19,90
43-45 20,00

Meritvärde efter komplettering

Har du läst en kurs på gymnasiet eller komvux som krävs för behörighet eller ger meritpoäng räknas betyget i kursen med i ditt meritvärde. Efter komplettering räknas meritvärdet ut så här:

((Mprel x 2500) + B) / (2500 + A) = Meritvärde efter komplettering

Mprel = det preliminära meritvärdet från omräkningstabellen

B = summan av betygsvärdena för de kurser (kompletteringar) som ska räknas med

A = summan av gymnasiepoäng för de kurser (kompletteringar) som räknas med

Senast uppdaterad: 14 februari 2022