Meritpoäng

Oavsett vilken utbildning du söker till kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har betyget Godkänt i kursen. Högre betyg ger inte fler poäng.

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng om du har olika kombinationer av kurser. Tänk på att kurser som krävs för behörighet inte ger meritpoäng.

moderna språk + engelska + matematik = meritpoäng

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

  • Language B, HL eller Language B, SL (inte svenska och engelska) ger en och en halv (1,5) meritpoäng. 
  • Language ab initio eller ett modernt språk under det förberedande året (“pre-IB”) läst inom det svenska gymnasiesystemet (moderna språk steg 3) ger 0,5 meritpoäng om språk 3 inte krävs för särskild behörighet.

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng

  • English A, HL/SL eller English B, HL eller English B, SL om engelska är undervisningsspråk ger en (1,0) meritpoäng. 

Meritpoäng för matematik – max 1,5 poäng

Exempel: Om du har godkänt betyg i Mathematics SL/HL och söker en utbildning som har särskilt behörighetskrav Matematik 4, då får du 1,0 meritpoäng för matematik.

Nivå i IB Särskild behörighet Matematik 1 Särskild behörighet Matematik 2 Särskild behörighet Matematik 3 Särskild behörighet Matematik 4
Mathematical Studies SL/HL 1,0 0,5 - -
Mathematics: applications and interpretation SL 1,0 0,5 - -
Mathematics: analysis and approaches SL 1,5 1,0 0,5 -
Mathematics: application and interpretation HL 1,5 1,5 1,5 1,0
Mathematics SL 1,5 1,5 1,5 1,0
Mathematics HL 1,5 1,5 1,5 1,0
Mathematics: analysis and approaches HL 1,5 1,5 1,5 1,5
Further mathematics HL 1,5 1,5 1,5 1,5

Du kan få meritpoäng för "Mathematics: applications and interpretation" SL och HL och "Mathematics: Analyses and approaches" SL och HL om du sökt utbildningar som startar efter maj 2021. 

Senast uppdaterad: 23 mars 2023