Ladda upp rätt dokument

Här kan du läsa vilka papper vi behöver från dig.

För dig som får IB-examen i maj 2022 och söker utbildning till höstterminen

För att ditt IB-resultat ska finnas tillgängligt till det första urvalet i juli, måste du så tidigt som möjligt begära att din IB-koordinator gör ditt examensresultat tillgängligt för antagningen.

När din IB-koordinator gör resultatet tillgängligt via IB:s egen ”Result service” ska de använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen den 5 juli.

Andra betyg som krävs för att bli behörig, exempelvis betyg från Pre-IB, ska du ladda upp eller skicka in i samband med anmälan eller så att vi har dem senast sista kompletteringsdag (2022-06-21). Detta gäller oavsett vilken termin du söker utbildning till. 

Retakes 

Du som redan har en IB-examen och gjort retakes måste dels ladda upp eller skicka in det ursprungliga diplomet/certifikatet och det nya IB-diplomet. Båda underlagen behövs för att du ska prövas i rätt urvalsgrupper.

Ladda upp eller skicka in dokumenten i samband med din anmälan eller senast sista kompletteringsdag (2022-06-21).

För dig som gör retakes i maj 2022 och söker till höstterminen

Kontakta din IB-koordinator och begär att dina retakes-resultat görs tillgängliga den 5 juli för ”UHR”, via IB:s egen ”Result service”.

Ladda upp eller skicka in ditt tidigare diplom/certifikat i samband med din anmälan, eller senast sista kompletteringsdag.

Söker du för första gången med IB-examen äldre än maj 2022?

Om du har en IB-examen från tidigare än maj 2022 och anmäler dig för första gången, så måste du skicka in ditt diplom och ditt examensresultat till antagningen.

Enklast är att ladda upp originaldokumenten här på Antagning.se. Om du inte kan ladda upp kan du också skicka in vidimerade papperskopior. Skicka in dokumenten i samband med anmälan eller senast sista kompletteringsdag. Du ska inte använda IB:s egen Result service.

Mer om att ladda upp dokument

Du som tidigare sökt till högskolan och fått din IB-examen registrerad i antagningssystemet behöver inte ladda upp eller skicka in den igen.

Senast uppdaterad: 27 april 2022