Osäker på vad som krävs?

När du vet att du har eller snart kommer att få de förkunskaper som krävs till en utbildning, kan du göra en anmälan här på sajten när webbanmälan öppnat.

För att du ska vara behörig till en utbildning måste du dels ha den grundläggande behörigheten och dels den särskilda behörigheten. Under fliken Utbildningar här på sajten kan du se vad som krävs till varje utbildning.

Du kan få en bedömning i förväg

Är du ute i god tid eller planerar att börja läsa på högskolan senare, kan du låta Universitets- och högskolerådet göra en bedömning av din utländska gymnasieutbildning.

Läs mer på sidan Bedömning av utländsk gymnasieutbildning på UHR:s hemsida

Ta gärna kontakt med en studievägledare

Om du är osäker på om du har de förkunskaper som krävs, kan du vända dig till en studievägledare i din kommun, till exempel inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Studievägledaren kan hjälpa dig att se om du är behörig till de utbildningar du är intresserad av. 

Vad kan du göra om du inte är behörig?

Om du saknar behörighet, kan du komplettera din behörighet på olika sätt.

Läs mer på sidan Komplettera för behörighet

Är det bara skolkunskaper som räknas?

Om du har andra kunskaper än bara skolkunskaper som du tror kan motsvara ett behörighetskrav, kan du ansöka om att bli prövad utifrån din samlade, reella kompetens. Det gäller både den grundläggande behörigheten och enskilda ämneskunskaper.

Läs mer på sidan En annan väg

Senast uppdaterad: 16 februari 2022