Kurser som kan höja meritvärdet

Här ser du vilka kurser från gymnasial vuxenutbildning som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid räknas med, oavsett om kursen höjer eller sänker ditt meritvärde.

Kursplaner 2000/2001: Längst till höger i tabellen hittar du kurser från de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001.

Ämnesplaner Gy11/Vux12: I mitten finns kurser från de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012.

Reviderade ämnesplaner Gy2011/Vux2012: Till vänster listas kurser från reviderade ämnesplaner i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli 2021.

Kurser som motsvarar varandra står på samma rad. Har du läst och fått betyg i kurser som motsvarar varandra, räknas bara den kurs med som ger dig högst meritvärde.

Tabellen kommer från Universitets- och högskolerådets författningssamling 2021:4, bilaga 2; sidan 6

Reviderade ämnesplaner Gy11/Vux12 Ämnesplaner Gy11/Vux12 Kursplaner 2000/2001
  Affärsjuridik
  Affärskommunikation, engelska
  Affärskommunikation, moderna språk
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
  Barns lärande och växande Utveckling, livsvillkor och socialisation
  Bild och form 1a1 Bild och form, grundkurs
  Bild och form – specialisering Bild och form, fördjupning
  Biologi 1 Biologi A
  Biologi 2 Biologi B
  Biologi breddning
  Bioteknik Bioteknik
  CAD/CAM-teknik A–C
  Cad 1 CAD-teknik A
  Cad 2 CAD-teknik B
  Cad 3 CAD-teknik C
  Databashantering
  Datorkunskap
  Desktop
  Engelska 5 Engelska A
  Engelska 6 Engelska B
  Engelska 7 Engelska C
  Entreprenörskap
  Entreprenörskap och företagande Småföretagande B
  Etik och människans livsvillkor Etik och livsfrågor
  Filosofi 1 Filosofi A
  Filosofi 2 Filosofi B
  Finansiering och kalkylering
  Fysik 1a Fysik A
  Fysik 2 Fysik B
  Fysik breddning
  Företagsekonomi 1 Företagsekonomi A
  Företagsekonomi 2 Företagsekonomi B
  Geografi 1 Geografi A
  Geografi 2 Geografi B
  Historia 1a1 Historia inom lärlingsförsök
  Historia 1a2
  Historia 1b Historia A
  Historia 2a Historia B
  Historia 2b – kultur Historia B
  Historia 3 Historia C
  Hållbart samhällsbyggande Hållbart samhällsbyggande
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
  Hälsopedagogik
  Hälsopedagogik
  Internationellt arbete Människan socialt och kulturellt
  Journalistik, reklam och information 1 Mediekommunikation A
  Journalistik, reklam och information 2
  Kemi 1 Kemi A
  Kemi 2 Kemi B
  Kemi breddning
  Klassisk grekiska – språk och kultur 1 Grekiska A
  Klassisk grekiska – språk och kultur 2 Grekiska B
  Konstruktion 1 Konstruktion A
  Konstruktion 2 Konstruktion B
  Kultur- och idéhistoria Kultur- och idéhistoria
  Latin – språk och kultur 1 Latin A
  Latin – språk och kultur 2 Latin B
  Latin – språk och kultur 3 Latin C
  Litteratur Litteratur och litteraturvetenskap
  Litterär gestaltning
  Marknadsföring Marknadsföring
  Matematik 1a, b eller c Matematik A
  Matematik 2a, b eller c Matematik B
  Matematik 3b eller c Matematik C
  Matematik 4 Matematik D
  Matematik 5 Matematik E
  Matematik – specialisering
  Matematik breddning
  Matematik diskret
  Miljö- och energikunskap Miljökunskap
  Medicin 1
  Medicinsk elektronik
  Medicinsk grundkurs
  Medier, samhälle och kommunikation 1 Mediekunskap
  Mediekommunikation B
  Mediekommunikation C
  Miljö och säkerhet
  Miljöteknik
  Moderna språk 1 Moderna språk steg 1
  Moderna språk 2 Moderna språk steg 2
  Moderna språk 3 Moderna språk steg 3
  Moderna språk 4 Moderna språk steg 4
  Moderna språk 5 Moderna språk steg 5
  Moderna språk 6 Moderna språk steg 6
  Moderna språk 7 Moderna språk steg 7
  Modersmål 1 Modersmål A
  Modersmål 2 Modersmål B
  Modersmål – aktiv tvåspråkighet Aktiv tvåspråkighet
  Multimediasystem
  Människor i behov av stöd
  Naturbruk
  Naturbruket och miljön
  Naturkunskap 1a1 Naturkunskap A
  Naturkunskap 1a2
  Naturkunskap 1b
  Naturkunskap 2 Naturkunskap B
  Nätverksteknik Datorkommunikation
  Omvårdnad
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
  Pedagogiskt arbete
  Pedagogiskt ledarskap Pedagogiskt ledarskap
  Praktisk marknadsföring A
  Praktisk marknadsföring B
  Praktisk marknadsföring 2 Praktisk marknadsföring C
  Privatjuridik
  Programhantering
  Programmering A
  Programmering B
  Programmering 2 Programmering C
  Projekt och företagande
  Psykiatri 1
  Psykiatri 2
Psykiatri 2
  Psykiatri
  Psykologi 1 Psykologi A
  Psykologi 2a Psykologi B
  Redovisning 1 Redovisning och beskattning
  Religionskunskap 1 Religionskunskap A
  Religionskunskap 2 Religionskunskap B
  Rätten och samhället
  Rättskunskap
  Samhällsbaserad psykiatri
  Samhällskunskap 1a1 Samhällskunskap inom lärlingsförsök
  Samhällskunskap 1a2
  Samhällskunskap 1b Samhällskunskap A
  Samhällskunskap 2 Samhällskunskap B
  Samhällskunskap 3 Samhällskunskap C
  Skapande verksamhet Skapande verksamhet
  Småföretagande A
  Social omsorg
  Socialpsykiatri
  Socialt behandlingsarbete
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Socialpedagogik
  Specialidrott A
  Specialpedagogik 1
  Svenska 1 Svenska A
  Svenska 2 Svenska B
  Svenska 3 Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation
  Svenska för döva A
  Svenska för döva B
  Svenska för döva C
  Svenska som andra språk 1 Svenska som andra språk A
  Svenska som andra språk 2 Svenska som andra språk B
  Svenska som andra språk 3
  Svenskt teckenspråk för hörande 1 Teckenspråk för hörande steg 1
  Svenskt teckenspråk för hörande 2 Teckenspråk för hörande steg 2
  Svenskt teckenspråk för hörande 3 Teckenspråk för hörande steg 3
  Svenskt teckenspråk för hörande 4 Teckenspråk för hörande steg 4
  Svenskt teckenspråk för hörande 5 Teckenspråk för hörande steg 5
  Teckenspråk A
  Teckenspråk B
  Teknik 1
  Teknik, människa, samhälle
  Teknikutveckling och företagande
  Virtuella miljöer
  Vård- och omsorgsarbete 1
  Vård- och omsorgsarbete 2
Senast uppdaterad: 23 mars 2023