USA

För svenska utbildningar som börjar efter 31 december 2023 används en ny tabell för att räkna om dina high school-betyg till ett svenskt betygsvärde. Börjar du på en utbildning under 2023 så ska du använda den äldre tabellen.

Ny omräkningstabell för utbildningar som börjar efter 31 december 2023

UHR (Universitets- och högskolerådet) har beslutat om nya omräkningstabeller för betyg från USA. De nya tabellerna kommer att användas för anmälan till svenska utbildningar som börjar efter 31 december 2023.

Varför ändrar UHR omräkningstabellerna?

Omräkningstabellerna har tagits fram efter omfattande jämförelser av svensk elevstatistik och betygsstatistik från USA. De nya tabellerna har två huvudsakliga skillnader gentemot de tidigare.

  • De gör det möjligt för elever med toppbetyg från USA att komma närmare 20,00 än tidigare.
  • Det bättre statistikunderlaget har gjort det möjligt att förbättra likvärdigheten mellan det amerikanska och svenska betygssystemet.

Mer information hittar du hos UHR 

Hur räknar jag ut mitt medelbetyg till omräkningstabellen?

Titta på dina betyg från de tre sista åren på high school. Använd omräkningsvärdet för varje betyg, summera dem och dela på antalet betyg för att få ett medelvärde. Medelvärdet kommer att ligga mellan 1,00 och 4,00.

Använd inte framräknat Cum GPA eller Weighted GPA.

Betyg Omräkningsvärde
A 4
B 3
C 2
D 1

Leta sedan reda på ditt medelvärde i omräkningstabellen för att få ditt preliminära jämförelsetal.

Omräkningstabell som används för utbildningar som börjar efter 31 december

Betygets medelvärde (ej viktat)  
Min Max Preliminärt jämförelsetal
1,00 1,09 10,00
1,10 1,19 10,00
1,20 1,29 10,00
1,30 1,39 10,00
1,40 1,49 10,05
1,50 1,59 10,12
1,60 1,69 10,26
1,70 1,79 10,45
1,80 1,89 10,68
1,90 1,99 10,97
2,00 2,09 11,28
2,10 2,19 11,59
2,20 2,29 11,93
2,30 2,39 12,30
2,40 2,49 12,71
2,50 2,59 13,13
2,60 2,69 13,52
2,70 2,79 13,93
2,80 2,89 14,33
2,90 2,99 14,69
3,00 3,09 15,08
3,10 3,19 15,50
3,20 3,29 15,91
3,30 3,39 16,33
3,40 3,49 16,74
3,50 3,59 17,16
3,60 3,69 17,60
3,70 3,79 18,07
3,80 3,89 18,56
3,90 3,99 19,16
4,00 4,00 19,79

Har du en annan typ av betyg?

Om du har ett betyg av en annan typ, till exempel ett som går mellan 60 och 100, så kan du använda Räknehjälpen för att få fram ditt preliminära meritvärde.

Till Räknehjälpen

Äldre omräkningstabell för utbildningar som börjar under 2023

Om du börjar på en svensk utbildningar under 2023 så används fortfarande den tidigare omräkningstabellen. I den ska du använda det betygsvärde som står på ditt examensdokument. 

Min Max Omvandlat svenskt betyg
1,00 1,30 10,00
1,31 1,31 10,04
1,32 1,35 10,05
1,36 1,41 10,09
1,42 1,50 10,10
1,51 1,51 10,15
1,52 1,54 10,19
1,55 1,55 10,20
1,56 1,57 10,25
1,58 1,60 10,26
1,61 1,63 10,30
1,64 1,66 10,31
1,67 1,69 10,34
1,70 1,70 10,36
1,71 1,73 10,39
1,74 1,74 10,41
1,75 1,77 10,45
1,78 1,78 10,46
1,79 1,82 10,49
1,83 1,84 10,52
1,85 1,85 10,55
1,86 1,86 10,58
1,87 1,87 10,62
1,88 1,89 10,65
1,90 1,90 10,68
1,91 1,91 10,72
1,92 1,93 10,76
1,94 1,94 10,78
1,95 1,96 10,80
1,97 1,97 10,83
1,98 1,99 10,86
2,00 2,01 10,89
2,02 2,02 10,94
2,03 2,03 10,98
2,04 2,04 11,01
2,05 2,05 11,04
2,06 2,06 11,08
2,07 2,07 11,09
2,08 2,09 11,10
2,10 2,10 11,14
2,11 2,11 11,19
2,12 2,14 11,20
2,15 2,15 11,25
2,16 2,16 11,28
2,17 2,19 11,30
2,20 2,21 11,35
2,22 2,22 11,40
2,23 2,23 11,43
2,24 2,24 11,45
2,25 2,27 11,48
2,28 2,28 11,52
2,29 2,29 11,56
2,30 2,30 11,59
2,31 2,33 11,62
2,34 2,35 11,67
2,36 2,37 11,72
2,38 2,38 11,78
2,39 2,39 11,82
2,40 2,40 11,87
2,41 2,41 11,90
2,42 2,43 11,93
2,44 2,44 11,97
2,45 2,45 12,00
2,46 2,46 12,01
2,47 2,47 12,03
2,48 2,48 12,06
2,49 2,49 12,09
2,50 2,51 12,14
2,52 2,53 12,19
2,54 2,54 12,24
2,55 2,55 12,29
2,56 2,56 12,31
2,57 2,58 12,34
2,59 2,59 12,39
2,60 2,61 12,44
2,62 2,63 12,50
2,64 2,64 12,55
2,65 2,65 12,60
2,66 2,66 12,64
2,67 2,68 12,65
2,69 2,69 12,71
2,70 2,70 12,77
2,71 2,71 12,81
2,72 2,72 12,84
2,73 2,73 12,87
2,74 2,74 12,91
2,75 2,75 12,96
2,76 2,76 12,99
2,77 2,77 13,02
2,78 2,78 13,05
2,79 2,79 13,08
2,80 2,80 13,12
2,81 2,81 13,15
2,82 2,82 13,18
2,83 2,83 13,21
2,84 2,84 13,23
2,85 2,85 13,26
2,86 2,86 13,29
2,87 2,87 13,33
2,88 2,88 13,36
2,89 2,89 13,38
2,90 2,90 13,43
2,91 2,91 13,48
2,92 2,92 13,51
2,93 2,93 13,55
2,94 2,94 13,59
2,95 2,95 13,60
2,96 2,96 13,64
2,97 2,97 13,67
2,98 2,99 13,69
3,00 3,00 13,75
3,01 3,02 13,80
3,03 3,03 13,85
3,04 3,05 13,90
3,06 3,06 13,96
3,07 3,07 14,01
3,08 3,08 14,04
3,09 3,09 14,07
3,10 3,10 14,12
3,11 3,11 14,16
3,12 3,12 14,21
3,13 3,13 14,25
3,14 3,14 14,28
3,15 3,15 14,32
3,16 3,17 14,35
3,18 3,18 14,38
3,19 3,19 14,42
3,20 3,20 14,47
3,21 3,21 14,51
3,22 3,22 14,54
3,23 3,23 14,59
3,24 3,24 14,64
3,25 3,25 14,68
3,26 3,26 14,71
3,27 3,27 14,74
3,28 3,28 14,79
3,29 3,29 14,84
3,30 3,30 14,88
3,31 3,31 14,94
3,32 3,32 14,95
3,33 3,34 15,00
3,35 3,35 15,06
3,36 3,36 15,06
3,37 3,37 15,10
3,38 3,39 15,16
3,40 3,40 15,23
3,41 3,41 15,31
3,42 3,42 15,34
3,43 3,43 15,37
3,44 3,44 15,42
3,45 3,45 15,46
3,46 3,46 15,50
3,47 3,47 15,53
3,48 3,49 15,58
3,50 3,50 15,65
3,51 3,51 15,72
3,52 3,52 15,78
3,53 3,53 15,81
3,54 3,54 15,84
3,55 3,55 15,89
3,56 3,57 15,94
3,58 3,58 15,99
3,59 3,59 16,04
3,60 3,60 16,08
3,61 3,61 16,10
3,62 3,62 16,14
3,63 3,63 16,19
3,64 3,64 16,20
3,65 3,65 16,26
3,66 3,66 16,31
3,67 3,67 16,36
3,68 3,68 16,41
3,69 3,69 16,45
3,70 3,70 16,51
3,71 3,71 16,57
3,72 3,72 16,62
3,73 3,73 16,67
3,74 3,74 16,71
3,75 3,75 16,77
3,76 3,76 16,83
3,77 3,77 16,88
3,78 3,78 16,93
3,79 3,79 16,97
3,80 3,80 17,03
3,81 3,81 17,09
3,82 3,82 17,14
3,83 3,83 17,19
3,84 3,84 17,24
3,85 3,85 17,29
3,86 3,86 17,36
3,87 3,87 17,43
3,88 3,88 17,45
3,89 3,89 17,51
3,90 3,90 17,58
3,91 3,91 17,66
3,92 3,92 17,71
3,93 3,93 17,76
3,94 3,94 17,82
3,95 3,95 17,87
3,96 3,96 17,92
3,97 3,97 17,97
3,98 3,98 18,04
3,99 3,99 18,10
4,00 4,00 19,00

 

Senast uppdaterad: 05 juli 2023