Osäker på vad som krävs?

När du vet att du har eller snart kommer att få de förkunskaper som krävs till en utbildning, kan du göra en anmälan här på sajten när webbanmälan öppnat.

För att du ska vara behörig till en utbildning måste du dels ha den grundläggande behörigheten och dels den särskilda behörigheten. Under fliken Utbildningar här på sajten kan du se vad som krävs till varje utbildning.

Du kan få en bedömning i förväg

Är du ute i god tid eller planerar att börja läsa på högskolan senare, kan du låta Universitets- och högskolerådet göra en bedömning av din utländska gymnasieutbildning.

Gå till Bedömning av utländsk gymnasieutbildning på UHR:s hemsida för att läsa mer.

Ta gärna kontakt med en studievägledare

Om du är osäker på om du har de förkunskaper som krävs, kan du vända dig till en studievägledare i din kommun, till exempel inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Studievägledaren kan hjälpa dig att se om du är behörig till de utbildningar du är intresserad av. 

Vad kan du göra om du inte är behörig?

Om du saknar behörighet, kan du komplettera din behörighet på olika sätt. Läs mer under Komplettera för behörighet.

Är det bara skolkunskaper som räknas?

Om du har andra kunskaper än bara skolkunskaper som du tror kan motsvara ett behörighetskrav, kan du ansöka om att bli prövad utifrån din samlade, reella kompetens. Det gäller både den grundläggande behörigheten och enskilda ämneskunskaper. Läs mer under En annan väg.

Senast uppdaterad: 16 juli 2020