Omräkningstabeller för Kamerun

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Franskt utbildningssystem. Skala: 10-20

Minimum Maximum Omräkning svenskt betyg
10,00 10,00 13,18
10,01 10,03 14,50
10,04 10,05 14,56
10,06 10,08 14,62
10,09 10,09 14,70
10,10 10,16 14,79
10,17 10,21 14,87
10,22 10,30 14,94
10,31 10,36 15,04
10,37 10,42 15,15
10,43 10,52 15,28
10,53 10,53 15,36
10,54 10,55 15,50
10,56 10,60 15,63
10,61 10,65 15,71
10,66 10,67 15,79
10,68 10,70 15,86
10,71 10,71 15,92
10,72 10,84 16,02
10,85 10,95 16,12
10,96 11,05 16,22
11,06 11,16 16,33
11,17 11,20 16,40
11,21 11,21 16,48
11,22 11,30 16,53
11,31 11,45 16,67
11,46 11,60 16,82
11,61 11,61 16,91
11,62 11,63 16,99
11,64 11,68 17,05
11,69 11,73 17,14
11,74 11,74 17,21
11,75 11,75 17,29
11,76 11,80 17,37
11,81 11,86 17,44
11,87 11,95 17,56
11,96 12,00 17,67
12,01 12,02 17,81
12,03 12,10 17,96
12,11 12,23 18,10
12,24 12,76 18,20
12,77 12,80 18,30
12,81 12,90 18,43
12,91 13,20 18,54
13,21 13,28 18,67
13,29 13,30 18,81
13,31 13,70 18,93
13,71 15,05 19,08
15,06 15,43 19,25
15,44 15,63 19,42
15,64 15,89 19,63
15,90 20,00 20,00


Brittiskt utbildningssystem. Skala: 6-10

Minimum Maximum Omräkning svenskt betyg
6,00 6,00 10,48
6,01 6,20 10,92
6,21 6,25 11,20
6,26 6,38 11,46
6,39 6,50 11,87
6,51 6,60 12,27
6,61 6,75 12,66
6,76 7,00 13,34
7,01 7,17 13,67
7,18 7,25 14,02
7,26 7,40 14,32
7,41 7,45 14,34
7,46 7,50 14,67
7,51 7,63 15,04
7,64 7,75 15,24
7,76 7,88 15,46
7,89 8,00 15,70
8,01 8,15 15,94
8,16 8,20 15,96
8,21 8,25 16,24
8,26 8,35 16,54
8,36 8,50 16,74
8,51 8,60 16,93
8,61 8,72 16,95
8,73 8,75 17,21
8,76 8,86 17,45
8,87 9,00 17,71
9,01 9,25 18,15
9,26 9,38 18,36
9,39 9,50 18,64
9,51 9,63 18,91
9,64 9,75 19,19
9,76 10,00 19,72
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020