Omräkningstabell för Luxemburg

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Skala: 30-60 

Minimum Maximum Omräkning svenskt betyg
30,00 31,99 10,01
32,00 32,99 10,23
33,00 33,99 10,67
34,00 34,99 11,26
35,00 35,99 11,86
36,00 36,99 12,48
37,00 37,99 13,11
38,00 38,99 13,73
39,00 39,99 14,26
40,00 40,99 14,79
41,00 41,99 15,32
42,00 42,99 15,76
43,00 43,99 16,19
44,00 44,99 16,58
45,00 45,99 16,92
46,00 46,99 17,30
47,00 47,99 17,61
48,00 48,99 17,90
49,00 49,99 18,24
50,00 50,99 18,59
51,00 51,99 18,85
52,00 52,99 19,10
53,00 53,99 19,39
54,00 54,99 19,59
55,00 55,99 19,76
56,00 56,99 19,87
57,00 60,00 20,00
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020