Omräkningstabell för Portugal

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.

Skala: 10-20

Minimum Maximum Omräkning svenskt betyg
10,00 10,00 10,47
10,01 11,00 11,11
11,01 11,36 11,38
11,37 12,00 11,92
12,01 12,60 12,41
12,61 13,00 13,11
13,01 13,29 13,78
13,30 13,43 13,83
13,44 13,66 13,88
13,67 13,70 13,90
13,71 13,83 13,93
13,84 14,00 14,41
14,01 14,14 14,87
14,15 14,40 14,90
14,41 14,56 14,92
14,57 14,60 14,96
14,61 15,00 15,42
15,01 15,16 15,86
15,17 15,34 15,89
15,35 15,41 15,92
15,42 15,70 15,95
15,71 16,00 16,46
16,01 16,17 16,97
16,18 16,23 17,00
16,24 16,36 17,03
16,37 17,00 17,56
17,01 17,91 18,15
17,92 18,00 18,66
18,01 18,10 19,20
18,11 18,15 19,27
18,16 19,00 19,59
19,01 20,00 20,00
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020