Reservantagning och sen anmälan

Reservantagning är aktuellt när någon eller några som blivit antagna till en utbildning tackat nej till sina platser. Utifrån resultatet i urvalet kallas reserver i tur och ordning.

Alla som har blivit antagna till en utbildning dyker inte alltid upp. Därför antar vissa av högskolorna och universiteten fler sökande än vad de har utbildningsplatser. De vet att många inte kommer att påbörja utbildningen och tar därför in extra många. Det innebär att de inte behöver kalla reserver så fort någon hoppar av. Det här kallas att göra ett överintag. I de fall där högskolan eller universitetet gör ett överintag betyder det att reserv 1 i en urvalsgrupp inte automatiskt kommer att antas när en person i samma urvalsgrupp hoppar av. Den tomma platsen fylls av en person som ingår i överintaget.

Vill du inte ha din plats kan du lämna återbud

Om du är antagen men inte längre är intresserad av utbildningen är det viktigt att du lämnar återbud. Genom att lämna återbud får en annan sökande snabbt tillgång till platsen. Universitetet eller högskolan får också informationen om att du inte kommer att delta och kan ta bort dig från eventuella kontakt- och klasslistor.

Du kan också lämna återbud på platser där du står som reserv. Lämna återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor. 

Kan jag fortfarande anmäla mig?

Om du är behörig till en utbildning som är öppen för sen anmälan kan du söka trots att sista ansökningsdag har passerat. De utbildningar som är öppna för sen anmälan har en lägg till-knapp. 

Dagen efter sista anmälningsdag har de flesta högskolor och universitet öppet för sen anmälan till vissa kurser och program. En del högskolor och universitet öppnar dock inte för sen anmälan förrän efter urval 1. Urval 1 sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer. Efter urval 1 dyker det alltså upp ytterligare några kurser och program som du kan göra en sen anmälan till. Att högskolan eller universitetet tar emot sena anmälningar till vissa utbildningar, är dock ingen garanti för att du ska få en plats.

När och hur får jag veta att min ansökan har behandlats?

De som har ansökt i tid behandlas först. Om du har gjort en sen anmälan bestämmer universitetet eller högskolan när din ansökan ska behandlas. 

När din sena anmälan väl har behandlats får du besked via mejl samt ett antagningsbesked. I de flesta fall kontaktar även universitetet eller högskolan dig direkt om du har blivit antagen. Om du har blivit antagen eller reservplacerad och vill behålla din plats behöver du inte svara på beskedet.

Om du inte längre är intresserad av din plats ska du lämna återbud. Det är viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få din plats. Samtidigt blir universitetet/ högskolan informerad om att du inte kommer att delta och kan ta bort dig från eventuella kontakt- och klasslistor. Du lämnar återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021