Terminsstart

Du som är antagen och tackat ja till en studieplats, får information om kursstart, registrering och schema från det universitet eller den högskola som ger utbildningen.

Information från institutionen

Du som är antagen till en eller flera utbildningar behöver inte göra någonting mer här på Antagning.se. Det är nu viktigt att du följer de instruktioner om registrering och terminsstart som gäller vid universitetet eller högskolan. Gör du inte det riskerar du att förlora din plats. 

Du kan få mer information på respektive Universitetens och högskolornas webbplatser. Det är viktigt att du till exempel tar reda på när utbildningen startar och var du ska registrera dig. 

Registrera dig

För att du ska kunna påbörja dina studier måste du registrera dig vid den institution där du ska läsa. Information om vad som gäller för just din utbildning får du i ditt antagningsbesked, via informationsmaterialet från högskolan/universitetet eller på deras webbplats. Om du missar att registrera dig, riskerar du att förlora din studieplats. 

Terminsstart

Universitet och högskolor har inte gemensamma terminsstarter. 

  • Sommarterminen brukar börja i juni
  • Höstterminen brukar börja i slutet av augusti
  • Vårterminen brukar börja i slutet av januari
Senast uppdaterad: 20 april 2023