Dataskyddsförordningen och antagning

I maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (GDPR) – den lag som skyddar EU/EEA-invånares personuppgifter.

Det är inte alltid helt lätt att förstå lagen och vilka rättigheter du som sökande har. För att underlätta för dig har vi därför samlat några vanliga frågor och svar.

Vad är GDPR?

GDPR är förkortningen på General Data Protection Regulation som är EU:s dataskyddsförordning och som bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Även företag och organisationer utanför EU/EES måste följa dessa regler om de samlar in eller behandlar personuppgifter från personer som är lokaliserade inom EU.

Vad räknas som personuppgift?

Enligt dataskyddsförordningen är personuppgifter all information om en individ oavsett om det rör sig om ens privata eller offentliga liv. Det kan vara allt från namn, hemadress, foto, e-postadress, bankuppgifter, inlägg på sociala medier, medicinsk information och en dators IP-adress.

Vem ansvarar för att hantera mina personuppgifter?

Antagning.se är en del av myndigheten Universitet- och högskolerådet (UHR). Det är UHR som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt i antagningsprocessen.

Vad är antagningsregistret?

När du gör din anmälan skapar du ett konto med personlig information här på Antagning.se. På ditt konto visas också dokumentation av dina tidigare studier, till exempel betyg, examensbevis och provresultat. Denna data lagras i antagningsregistret som är det system som behandlar alla ansökningar.

Personal vid UHR och vid universitet och högskolor som behandlar ansökningarna kan se dina uppgifter i systemet. Dina uppgifter kan också överföras till andra myndigheter om det skulle vara nödvändigt.

Är mina uppgifter offentliga?

I Sverige måste myndigheter och kommuners arbete vara transparent. Enligt den svenska offentlighetsprincipen har du därför möjlighet att ta del av de flesta handlingar som har kommit in till oss på Universitets- och högskolerådet. Det innebär alltså att du kan få tillgång till de flesta av dina antagningsdokument, men också att andra kan begära att få ta del av din information. För att handlingen inte ska lämnas ut krävs det att den inte anses vara allmän, eller att den omfattas av sekretess.

Hur ändrar jag mina personuppgifter hos er?

Hittar du något fel bland dina uppgifter ska du i första hand höra av dig till oss via vårt kontaktformulär. E-postadress, tidsbegränsad adress och telefonnummer kan du ändra själv.

Hur länge sparas mina uppgifter?

UHR raderar personuppgifter från antagningsregistret 10 år efter det att de har kommit in. Information om medborgarskap raderas så snart antagningsregistret har uppdaterats med uppgifter om du är tvungen att betala anmälnings- eller studieavgift.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med hur mina uppgifter har hanterats?

Då kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna in ett klagomål. 

Senast uppdaterad: 05 januari 2021