Doktorsexamen – 4 år

Om du har en examen från studier på avancerad nivå kan du gå vidare genom att läsa till en doktorsexamen.

När du har tagit en magister- eller en masterexamen är det möjligt att studera vidare på en högre nivå. Om du söker och blir antagen till en forskarutbildning kan du ta en doktorsexamen. Att doktorera innebär att bedriva studier och forskning som ska leda till doktorsexamen. Medan du läser en forskarutbildning är du doktorand. När du har tagit din doktorsexamen blir du doktor.

En doktorandtjänst utannonseras på högskolans eller universitetets webbplats. Det är högskolan eller universitetet som du ska vända dig till om du vill ansöka till jobbet som doktorand.

Det här ska du ha läst

Innan du kan börja läsa till en doktorsexamen måste du först ha en examen från avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng där minst 60 av de poängen ska vara på avancerad nivå.

Det är också möjligt att få påbörja en doktorsexamen om du på annat sätt har skaffat dig motsvarande kunskaper, till exempel genom en utländsk utbildning.

Hur du tar en doktorsexamen

För att ta en doktorsexamen behöver du läsa kurser inom ämnet du forskar i. De brukar man rekommendera att doktoranden läser klart i början av sin forskarutbildning. Större delen av utbildningen kommer att ägnas åt egen forskning. Du ska skriva ett antal artiklar som sedan läggs ihop till en doktorsavhandling. Framåt slutet av utbildningen bokar du in en disputation där en opponent går igenom avhandlingen och ställer kritiska frågor. Efteråt får du betyget godkänt eller underkänt. Får du godkänt blir du doktor.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021