Studier på grundnivå

På Antagning.se kan du söka till både kurser och program på olika nivåer.

Program och kurser

All grundläggande högskoleutbildning bedrivs i form av kurser. Universiteten och högskolorna sammanför kurser till utbildningsprogram som i sin tur leder till en examen. Du kan också själv kombinera kurser till en examen.

Utbildningsstruktur

För att lättare kunna jämföra examina från olika länder, infördes en ny utbildningsstruktur för högskolan i Sverige 2007. Alla utbildningars omfattning anges från och med då i högskolepoäng, förkortat till hp där en termins heltidsstudier motsvarar 30 hp.

Om den svenska högskoleutbildningen på UKÄ:s webbplats.

Mer information om högskolestudier

Vill du veta mer om hur det är att studera vid en viss högskola eller vad man läser på en specifik utbildning ska du kontakta studievägledningen vid den högskola du är intresserad av.

Från högskolorna kan du också få information om utbildningsutbudet, studieorten, studentbostäder, kårlivet med mera.                   

På Studera.nu kan du läsa mer om studentlivet. Där finns också allmän information om högskolestudier i Sverige och utomlands.

Har du frågor om studiemedel och studiebidrag, ska du vända dig till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023