Anmäl dig så här

Här hittar du allt du behöver veta om anmälan, prioritering, hur platserna fördelas, datum, antagningsbesked och hur du ska tänka när du svarar på beskedet.

Viktiga datum

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer.

Behörighet

Här kan du läsa mer om hur dina betyg från bland annat gymnasiet, komvux och IB funkar när du ska söka en högskoleutbildning.

De vanligaste frågorna just nu!

Du hittar alla datum på sidan Viktiga datum

Ja, det spelar stor roll.

Det du helst vill gå ska du sätta överst i din anmälan och det du kan tänka dig i andra hand sätter du som nummer två och så vidare. Om du blir antagen till en utbildning så stryks du från de du har placerat lägre.

Du kan bli antagen till max 45 högskolepoäng per termin (23 högskolepoäng till sommarterminen). En heltidsutbildning räknas som 30 högskolepoäng och en halvfartsutbildning som 15 högskolepoäng.

Läs mer om prioritering

Den nationella betygsdatabasen har en sida där du kan se vilka skolor som skickar in betyg direkt. Om din skola finns med på sidan Anslutna skolor så behöver du inte skicka in några betyg. 

Gå in på anslutna skolor.

Du som har blivit behörig med villkor uppfyller inte alla behörighetskrav. Om du blir antagen måste du därför visa upp fler dokument. Kontakta det universitet eller den högskola som du har blivit antagen till för att få reda på vilka dokument du ska visa upp.

Nej. Om du laddar upp din komplettering senast sista kompletteringsdag ska du inte återanmäla dig. Alla kompletteringar som kommer in i tid behandlas.

All information om antagningsbesked med mera hittar du på Viktiga datum.