Frågor och kontakt
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice. Du kan också höra av dig direkt till oss.

Aktuellt

Viktat högskoleprovsresultat

Hösten 2019 kommer ett antal universitet och högskolor prova på att vikta sökandes resultat på högskoleprovet. Att provresultatet viktas betyder att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen.

Kan du inte se alla dina betyg och poäng?

Har du problem med att du inte ser alla dina betyg och poäng under fliken Mina meriter, när du är inloggad på Mina sidor? 

Saknar du grundläggande behörighet?

Du som har avgångsbetyg eller slutbetyg och inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet har fått extra tid innan kraven skärps.

Räknehjälp för dig med svenska betyg

Det finns en räknehjälp för dig som vill räkna ut ditt jämförelsetal. Räknehjälpen räknar fram jämförelsetalet, och sedan lägger du själv till eventuella meritpoäng för att få fram ditt meritvärde. Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärdet.

Lämna återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad, på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt kan en annan sökande få den platsen.

Sent ute?

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp.