Sök information:

Vanliga frågor
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice.

Aktuellt

Sent ute?

Anmälan till höstterminen är stängd. Om du inte hunnit eller kommit ihåg att anmäla dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp.  

Räknehjälp för dig med svenska betyg

Nu finns det en räknehjälp för dig som vill räkna ut ditt jämförelsetal. Räknehjälpen räknar fram jämförelsetalet, och sedan lägger du själv till eventuella meritpoäng för att få fram ditt meritvärde. Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärdet.

Sjukgymnast blir fysioterapeut

Funderar du på att studera till sjukgymnast? Regeringen har beslutat att yrkestiteln sjukgymnast ska ändras till fysioterapeut. Ha det i åtanke när du söker i utbildningskatalogen. 

Svenskt teckenspråk för hörande ska ge meritpoäng

Till höstterminen 2014 kommer Svenskt teckenspråk för hörande att ge meritpoäng som ett modernt språk. 

Har du ett slutbetyg från ett reducerat program som utfärdats efter 1 januari 2010?

Ett slutbetyg från ett reducerat program som utfärdats efter 1 januari 2010 ger inte grundläggande behörighet. Däremot har du möjlighet till ett nytt slutbetyg eller en gymnasieexamen.