Sök information:

Frågor och kontakt
Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice. Du kan också höra av dig direkt till oss.

Aktuellt

Lämna återbud

Om du har blivit antagen, eller reservplacerad på ett program eller en kurs men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt blir din plats tillgänglig till en annan sökande.

Lämplighetsbedömning till vissa lärarutbildningar HT16

Vid anmälan till höstterminen 2016 kommer två högskolor att införa lämplighetsbedömning vid antagningen till vissa av deras lärar- och förskollärarutbildningar.

Sent ute?

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp.  

Kan du inte se alla dina betyg och poäng?

Har du problem med att du inte ser alla dina betyg och poäng under fliken Mina meriter, när du är inloggad på Mina sidor? 

Meritpoängskompensation för dig med äldre betyg

Du som tidigare inte har fått tillgodoräkna meritpoäng får nu ett påslag till ditt jämförelsetal. Påslaget kallas merit- poängskompensation och du kan max få 2,5 meritpoäng.

Räknehjälp för dig med svenska betyg

Det finns en räknehjälp för dig som vill räkna ut ditt jämförelsetal. Räknehjälpen räknar fram jämförelsetalet, och sedan lägger du själv till eventuella meritpoäng för att få fram ditt meritvärde. Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärdet.

Sjukgymnast blir fysioterapeut

Funderar du på att studera till sjukgymnast? Regeringen har beslutat att yrkestiteln sjukgymnast ska ändras till fysioterapeut. Ha det i åtanke när du söker i Utbildningar. 

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng

Från och med höstterminen 2014 ger Svenskt teckenspråk för hörande meritpoäng som ett modernt språk.