Oavsett vilken utbildning du söker till kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har betyget Godkänt i kursen. Högre betyg ger inte fler poäng. 

Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng om du har olika kombinationer av kurser. Tänk på att kurser som krävs för behörighet inte ger meritpoäng.

Meritpoäng

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

  • Language B, HL eller Language B, SL (inte svenska och engelska) ger en och en halv (1,5) meritpoäng. 
  • Language ab initio eller ett modernt språk under det förberedande året (“pre-IB”) läst inom det svenska gymnasiesystemet (moderna språk steg 3) ger 0,5 meritpoäng om språk 3 inte krävs för särskild behörighet. 

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng

  • English A, HL/SL eller English B, HL eller English B, SL om engelska är undervisningsspråk ger en (1,0) meritpoäng. 

Meritpoäng för matematik – max 1,5 poäng

Exempel: Om du har godkänt betyg i Mathematics SL/HL och söker en utbildning som har särskilt behörighetskrav Matematik 4, då får du 1,0 meritpoäng för matematik.

IB kurs

 

Krav på  behörighet

Matematik 1

 

Krav på  behörighet

Matematik 2 

Krav på  behörighet

Matematik 3

Krav på  behörighet

Matematik 4

Mathematical

Studies SL/HL 

 1,0  0,5    

Mathematics:

applications and

interpretation SL

 1,0  1,0  0,5  

Mathematics:
analysis and
approaches SL

 1,5  1,5

 1,5

 1,0

Mathematics:
applications and
interpretation HL

 1,5  1,5  1,5  1,0

Mathematics SL

1,5 1,5 1,5 1,0

Mathematics HL

1,5 1,5 1,5 1,0

Mathematics:
analysis and
approaches HL

 1,5  1,5  1,5  1,5

Further
Mathematics
HL

 1,5  1,5  1,5  1,5
Senast uppdaterad: 07 augusti 2020